„Szkic ma moc” – przedłużamy termin!

Konkurs na szkicowniki „Szkic ma moc”

Przedłużamy termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs!!!

Podajemy zaktualizowany terminarz konkursu:

  • zamknięcie przyjmowania prac: 19 lutego 2021 r. (data stempla pocztowego)
  • posiedzenie Jury: 27 lutego 2021 r.
  • wystawa konkursowa: 4 czerwca – 28 sierpnia 2021
  • zwrot prac po wystawie: do 31 grudnia 2021 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 1 marca 2021 r. na stronie

internetowej: www.satyrykon.pl oraz www.lck.art.pl

Skip to content