Filip

W 1990 roku „satyrykonowego chłopaczka”, jako graficzne logo imprezy, zaprojektował artysta grafik Zygmunt Januszewski. Szybko stał się nie tylko ozdobą, ale i rozpoznawalną Filip legnickiego festiwalu. W 2006 roku postanowiono go uczłowieczyć. Ludzkie kształty nadał mu zakopiański rzeźbiarz, Tomasz Ross. Następnie organizatorzy ogłosili plebiscyt wśród mieszkańców Legnicy na imię dla powołanej do życia osoby (poniżej protokół posiedzenia kapituły)

p r o t o k ó ł
z posiedzenia Kapituły rozstrzygającej wyniki plebiscytu
na imię SATYRYKONOWEGO CHŁOPACZKA

K A P I T U Ł A w składzie:
Grzegorz CHMIELOWSKI – Gazeta Wrocławska i Słowo Polskie
Małgorzata DANCEWICZ-PAWLIK – LCK
Marcin JEDNORAŁ – Telewizja kablowa DAMI
Elżbieta PIETRASZKO – LCK
Grzegorz SZCZEPANIAK – LCK

Na posiedzeniu jawnym w dniu 21 czerwca 2006 Kapituła przeczytała 180 kuponów plebiscytowych. Wśród wielu różnorodnych propozycji największe uznanie wzbudziło imię patrona humoru i prześmiewców, FILIPA.
W związku z powyższym członkowie Kapituły zdecydowali, że od dnia 23 czerwca „satyrykonowy chłopaczek” będzie nosił imię FILIP. Na tym posiedzenie zakończono.

Filip
FILIP - satyrykonowy chłopaczek, patron humoru i prześmiewców

FILIP – maskotka Satyrykonu – w 2008 roku ukończył 18 lat. Od tej pory trzeba go było traktować poważnie. Ceremonii wręczenia dowodu osobistego dokonał osobiście Prezydent Miasta Legnicy, Tadeusz Krzakowski.

Skip to content