Protokół posiedzenia Jury Międzynarodowej Wystawy SATYRYKON – Legnica 2023

P r o t o k ó ł

posiedzenia Jury Międzynarodowej Wystawy SATYRYKON – Legnica 2023

11 marca 2023 r.

Jury w składzie:

MICHAŁ BATORY (Francja) – przewodniczący

członkowie:

NOMA BAR (Wielka Brytania)

MICHAŁ DYAKOWSKI (Polska)

CARLOS DAVID FUENTES HIERREZUELO (Kuba)

KONSTANTIN KAZANCHEV (Ukraina)

ELŻBIETA PIETRASZKO (Polska)

MAX SKORWIDER (Polska)

po obejrzeniu 2.523 prac 768 autorów z 67 krajów świata zakwalifikowało do wystawy pokonkursowej 100 prac oraz postanowiło przyznać następujące nagrody regulaminowe:

Grand Prix SATYRYKONU 2023 oraz nagroda pieniężna w wysokości 10.000 PLN – GRZEGORZ MYĆKA (Polska) za pracę „Czołg”

dział:  EGO

I nagroda, złoty medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 7.000 PLN – STANISŁAW GAJEWSKI (Polska) za pracę „EGO”

II nagroda, srebrny medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 6.000 PLN – MAREK KWIATKOWSKI (Polska) za pracę ”Chory na ego”

III nagroda, brązowy medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.000 PLN – HEIBAT AHMADI (Iran) za pracę bez tytułu.

oraz dwa równorzędne wyróżnienia po 4.000 PLN każde:

MARCIN GRABIA (Polska) za  pracę „Pope? Nope!”

SZYMON SZYMANKIEWICZ (Polska) za pracę „Balon”

dział:  ŻART i SATYRA

I nagroda, złoty medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 7.000 PLN – MICHAŁ TATARKIEWICZ (Polska)  za pracę bez tytułu

II nagroda, srebrny medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 6.000 PLN – SERGEY SICHENKO (Izrael) za pracę ”Christmas tree”

III nagroda, brązowy medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.000 PLN – AGIM SULAJ (Włochy) za  pracę bez tytułu

oraz dwa równorzędne wyróżnienia po 4.000 PLN każde:

PAWEŁ KUCZYŃSKI (Polska) za pracę „Żagiel”

TOMASZ PAWLUCZUK (Polska) za  pracę „Fałszywy zając””

Na tym protokół zakończono.

Grand Prix Satyrykonu 2023 - GRZEGORZ MYĆKA za pracę "Czołg"
Grand Prix Satyrykonu 2023 - GRZEGORZ MYĆKA za pracę "Czołg"
I miejsce, złoty medal - STANISŁAW GAJEWSKI za pracę "Ego"
II nagroda, srebrny medal MAREK KWIATKOWSKI za pracę ”Chory na ego”
III nagroda, brązowy medal - HEIBAT AHMADI za pracę bez tytułu
wyróżnienie MARCIN GRABIA za pracę „Pope? Nope!”
wyróżnienie SZYMON SZYMANKIEWICZ za pracę „Balon”
I nagroda, złoty medal – MICHAŁ TATARKIEWICZ za pracę bez tytułu
II nagroda, srebrny medal – SERGEY SICHENKO za pracę ”Christmas tree”
III nagroda, brązowy medal - AGIM SULAJ za pracę bez tytułu
wyróżnienie - PAWEŁ KUCZYŃSKI za pracę „Żagiel”
wyróżnienie - TOMASZ PAWLUCZUK za pracę „Fałszywy zając””
Skip to content