werdykt jury Satyrykonu 2018-1

Werdykt Jury Satyrykonu 2018

P r o t o k ó ł
posiedzenia Jury Międzynarodowej Wystawy SATYRYKON – Legnica 2018
17 lutego 2018 r.

Jury w składzie:
OSKAR WEISS (CH) – przewodniczący
członkowie:
KONSTANTIN KAZANCHEV (UA)
MAŁGORZATA LAZAREK (PL)
HOUMAYOUN MAHMOUDI (GB)
ADAM PĘKALSKI (PL)
ELŻBIETA PIETRASZKO (PL)
MAGDALENA WOSIK (PL)

po obejrzeniu 2.107 prac 584 autorów z 54 krajów świata, postanowiło przyznać następujące nagrody regulaminowe:

Grand Prix SATYRYKONU 2018 oraz nagroda pieniężna w wysokości 8.000 PLN – ZBIGNIEW WOŹNIAK (Polska) za pracę „Nasz kolorowy świat”

dział: empatia

1. I nagroda, złoty medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 6.000 PLN – RYSZARD KAJA (Polska) za pracę „Mme Empatia”
2. II nagroda, srebrny medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.500 PLN – DORU AXINTE (Rumunia) za pracę „Common feeling”
3. III nagroda, brązowy medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.000 PLN – ANDREI POPOV (Rosja) za pracę „Space”

oraz dwa równorzędne wyróżnienia po 4.000 PLN każde:
1. JAROSŁAW KORCZAK (Polska) za pracę „Empatia 1”
2. ROBERT KEMPISTY (Polska) za pracę „Empatia”

dział: satyra i żart

1. I nagroda, złoty medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 6.000 PLN – TOMASZ BRODA
(Polska) za pracę „Polish camp”
2. II nagroda, srebrny medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.500 PLN – LESZEK OŁDAK
(Polska) za pracę „Portret”
3. III nagroda, brązowy medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.000 PLN – JIŘI KOŠTÝŘ
(Czechy) za pracę „Puls”

oraz dwa równorzędne wyróżnienia po 4.000 PLN każde:
1. JERZY GŁUSZEK (Polska) za pracę bez tytułu
2. NIKA JAWOROWSKA (Polska) za pracę „Po ptakach”

Na tym protokół zakończono.

N a g r o d y    s p e c j a l n e

1.  Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy w wysokości 4.000 PLN –  ANDREA PECCHIA (Włochy) za pracę „Emapatyczny punkt widzenia”

2.   Nagroda Dyrektora Legnickiego Centrum Kultury w wysokości 4.000 PLN – WILLY CATTEUW (Belgia) za pracę „Tandem”

4.  Nagroda Fundacji Satyrykon im. Andrzeja Tomiałojcia w wysokości 4.000 PLN – SAMAN TORABI (Iran) za pracę “Zamek Facebook”

5.   Nagroda Dyrektora Muzeum Karykatury w Warszawie w wysokoścI  4.000 PLN – MARCO DE ANGELIS (Włochy) za pracę „Mosty”

werdykt jury Satyrykonu 2018-1
Zbigniew Woźnak Nasz kolorowy świat Grand Prix Satyrykonu 2018
werdykt jury Satyrykonu 2018-2
Ryszard Kaja Mme Empatia złoty medal dział Empatia
werdykt jury Satyrykonu 2018-3
Doru Axinte Common Feelings srebrny medal dział Empatia
werdykt jury Satyrykonu 2018-4
Andrei Popov Space brązowy medal dział Empatia
werdykt jury Satyrykonu 2018-5
Jarosław Korczak Empatia wyróżnienie
werdykt jury Satyrykonu 2018-6
Robert Kempisty Empatia wyróżnienie
werdykt jury Satyrykonu 2018-7
Tomasz Broda Polish camp złoty medal dział Żart i satyra
werdykt jury Satyrykonu 2018-8
Leszek Ołdak Portret srebrny medal dział Żart i satyra
werdykt jury Satyrykonu 2018-9
Jiri Kostyr Puls brązowy medal dział Żart i satyra
werdykt jury Satyrykonu 2018-10
Jerzy Głuszek bez tytułu wyróżnienie dział Żart i satyra
werdykt jury Satyrykonu 2018-11
Nika Jaworowska Po ptakach wyróżnienie dział Żart i satyra
werdykt jury Satyrykonu 2018-12
Nagroda Dyrektora Muzeum Karykatury, Marco De Angelis „Bridges”
werdykt jury Satyrykonu 2018-13
Nagroda Dyrektora LCK, Willy Catteuw „Tandem”
werdykt jury Satyrykonu 2018-14
Nagroda Fundacji Satyrykon, Saman Torabi „Facebook Castle”
werdykt jury Satyrykonu 2018-15
Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy, Andrea Pecchia „Empathy points of view”
Skip to content