Protokół Jury Satyrykonu 2022

P r o t o k ó ł

posiedzenia Jury Międzynarodowej Wystawy SATYRYKON – Legnica 2022

5 marca 2022 r.

 

Jury w składzie:
SZYMON SZYMANKIEWICZ - przewodniczący
członkowie:
VASCO GARGALO (Portugalia)
JANUSZ KAPUSTA
ALI MIRAEE (Iran)
PETER NIEUWENDIJK (Holandia)
KAJA RENKAS
ANITA WINCENCJUSZ-PATYNA
po obejrzeniu 2.500 prac 764 autorów z 65 krajów świata zakwalifikowało do wystawy pokonkursowej 188 prac oraz postanowiło przyznać następujące nagrody regulaminowe:

Grand Prix SATYRYKONU 2022 oraz nagroda pieniężna w wysokości 10.000 PLN – FUENTES HIERREZUELO CARLOS DAVID (Kuba) za pracę bez tytułu

dział:  SZKOŁA

I nagroda, złoty medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 7.000 PLN – MIROSŁAW GRYŃ (Polska) za pracę „Lekcja religii”
II nagroda, srebrny medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 6.000 PLN – AGIM SULAJ (Włochy) za pracę ”Szkoła 2”
III nagroda, brązowy medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.000 PLN – JAREK BUJNY (Polska) za pracę „Home skull”
oraz dwa równorzędne wyróżnienia po 4.000 PLN każde:
PIOTR DEPTA-KLEŚTA (Polska) za  pracę „Historia i teraźniejszość”
JACEK LANCKOROŃSKI (Polska) za pracę bez tytułu

dział:  ŻART i SATYRA

I nagroda, złoty medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 7.000 PLN – JUGOSLAV VLAHOVIĆ  (Serbia)  za pracę „Wolność”
II nagroda, srebrny medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 6.000 PLN – YURI LEVSHYN (Polska) za pracę „Cenzura”
III nagroda, brązowy medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.000 PLN – SAMAN TORABI   (Iran) za  pracę „Wspomnienie”
oraz dwa równorzędne wyróżnienia po 4.000 PLN każde:
MOHAMMAD AMIN AGHAEI (Iran) za pracę „Ukrzyżowany”
FRANEK WOLSKI (Polska) za  pracę „Fejsbóg””

Na tym protokół zakończono.

Grand Prix Satyrykon 2022

Grand Prix Satyrykon 2022

Mirosław Gryń "Lekcja historii"

Mirosław Gryń „Lekcja historii”

Agim Sulaj "Szkoła 2"

Agim Sulaj „Szkoła 2″

Jarek Bujny "Home skull"

Jarek Bujny „Home skull”

Piotr Depta-Kleśta "Historia i teraźniejszość"

Piotr Depta-Kleśta „Historia i teraźniejszość”

Jacek Lanckoroński, bez tytułu

Jacek Lanckoroński, bez tytułu

Jugoslav Vlahovic "Wolność"

Jugoslav Vlahovic „Wolność”

Yuri Levshyn "Cenzura"

Yuri Levshyn „Cenzura”

Saman Torabi "Wspomnienie"

Saman Torabi „Wspomnienie”

Mohammad Amin Aghaei "Ukrzyżowany"

Mohammad Amin Aghaei „Ukrzyżowany”

Franek Wolski "Fejsbóg"

Franek Wolski „Fejsbóg”