Szpile Satyrykonu 2019 przyznane!

Satyrykonowi od początku towarzyszyły działania wykraczające poza sztuki plastyczne. Do tej tradycji nawiązuje również niniejsza, stosunkowo „młoda” w porównaniu z 42-letnią tradycją imprezy, inicjatywa nagradzania niepokornych inspirujących Osobowości.

Wyboru laureatów dokonuje Kapituła Szpil Satyrykonu, reprezentująca polskie środowiska opiniotwórcze. Kapituła w składzie: ARTUR ANDRUS, MAGDA CZAPIŃSKA, JERZY KISIELEWSKI, JAROSŁAW MIKOŁAJEWSKI, HENRYK SAWKA i GRZEGORZ SZCZEPANIAK w wyniku głosowania wyłoniła zwycięzców:

PIOTR BUKARTYK za trzymanie ręki na pulsie wydarzeń i komentowanie ich piosenkami radiowymi (2019)

ANDRZEJ PONIEDZIELSKI za twórczy pesymizm (2019)

Brązową statuetkę SZPILI (blisko półtorakilogramowej wagi) w formie damskiego buta, „szpilki” zaprojektował artysta rzeźbiarz LESZEK MICHALSKI.

Szpila Satyrykonu 2019 dla Piotra Bukatryka

Szpila Satyrykonu 2019 dla Piotra Bukatryka

Szpila Satyrykonu 2019 dla Andrzeja Poniedzielskiego

Szpila Satyrykonu 2019 dla Andrzeja Poniedzielskiego

 

Wręczenie nagród Laureatom SZPIL odbędzie się 12 września podczas otwarcia Międzynarodowej Wystawy Satyrykon – Legnica 2019 w Muzeum Karykatury w Warszawie.