Satyrykon 2016 - werdykt jury

Satyrykon 2016 – werdykt jury

P r o t o k ó ł posiedzenia Jury
Międzynarodowej Wystawy SATYRYKON – Legnica 2016
20 lutego 2016 r.

Jury w składzie:
przewodniczący  GABRIEL KOŁAT (PL)

członkowie:
MOHAMMAD AMIN AGHAEI (IR)
RIBER HANSSON (S)
SEBASTIAN KUBICA (PL)
LUIS HUMBERTO MARCOS (P)
ELŻBIETA PIETRASZKO
ANDREI POPOV (RUS)
SZYMON SZYMANKIEWICZ (PL)

po obejrzeniu 2.519 prac 741  autorów z 58 krajów świata postanowiło przyznać następujące nagrody regulaminowe:

Grand Prix SATYRYKONU 2016 oraz nagroda pieniężna w wysokości 8.000 PLN – GERHARD GEPP (Austria) za pracę „Closed”

dział:  zło 

  1. I nagroda, złoty medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 6.000 PLN – GRZEGORZ MYĆKA  (Polska) za pracę bez tytułu
  2. II nagroda, srebrny medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.500 PLN – HOUMAYOUN MAHMOUDI (Anglia) za pracę bez tytułu
  3. III nagroda, brązowy medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.000 PLN – JERZY GŁUSZEK (Polska) za pracę „Żołnierz”

oraz dwa równorzędne wyróżnienia po 4.000 PLN każde:

  1. ŁUKASZ KLIŚ (Polska) za  prace „Rec.ydywa” i „Hejtler”
  2. ARISTIDES HERNANDEZ  (Kuba) za  pracę bez tytułu 

dział:  satyra i żart

  1. I nagroda, złoty medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 6.000 PLN – MIHAI IGNAT (Rumunia) za pracę bez tytułu
  2. II nagroda, srebrny medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.500 PLN – ALESSANDRO GATTO (Włochy) za pracę bez tytułu
  3. III nagroda, brązowy medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.000 PLN – ANDREA PECCHIA (Włochy) za pracę „You are here”

oraz dwa równorzędne wyróżnienia po 4.000 PLN każde:

  1. LEX DREWIŃSKI (Polska/Niemcy) za pracę „Li(F)e”
  2. ILYA KATZ (Izrael) za  pracę „Freedom of expression”

Na tym protokół zakończono.

n a g r o d y   s p e c j a l n e

Nagroda Dyrektora Legnickiego Centrum Kultury w wysokości 4.000 PLN – BLAGOVESTA  TSVETKOVA (Bułgaria) za pracę „Evil’s joke”

Satyrykon 2016 - werdykt jury (5)
Gerhard Gepp Closed Grand Prix
Satyrykon 2016 - werdykt jury (6)
Grzegorz Myćka, bez tytułu, złoty medal w kategorii Zło
Satyrykon 2016 - werdykt jury (12)
Houmayoun Mahmoudi, bez tytułu, srebrny medal w kategorii Zło
Satyrykon 2016 - werdykt jury (8)
Jerzy Głuszek „Żołnierz” brązowy medal w kategorii Zło
Satyrykon 2016 - werdykt jury (11)
Łukasz Kliś „Rec.ydywa zła” wyróżnienie w kategorii Zło
Satyrykon 2016 - werdykt jury (10)
Łukasz Kliś „Hejtler” wyróżnienie w kategorii Zło
Satyrykon 2016 - werdykt jury (3)
Aristides Hernandez bez tytułu wyróżnienie w kategorii Zło
Satyrykon 2016 - werdykt jury (13)
Mihai Ignat, bez tytułu, złoty medal w kategorii Żart i satyra
Satyrykon 2016 - werdykt jury
Alessandro Gatto, bez tytuł, srebrny medal w kategorii Żart i satyra
Satyrykon 2016 - werdykt jury (2)
Andrea Pecchia „You are here” brązowy medal w kategorii Żart i satyra
Satyrykon 2016 - werdykt jury (9)
Lex Drewiński „Li(F)e” wyróżnienie w kategorii Żart i satyra
Satyrykon 2016 - werdykt jury (7)
Ilya Katz „Freedom of expression” wyróżnienie w kategorii Żart i satyra
Satyrykon 2016 - werdykt jury (4)
Blagovesta Tsvetkova „Evil’s Joke” Nagroda Dyrektora LCK
Skip to content