Satyrykon 2016 – werdykt jury

 

P r o t o k ó ł posiedzenia Jury
Międzynarodowej Wystawy SATYRYKON – Legnica 2016
20 lutego 2016 r.

Jury w składzie:
przewodniczący  GABRIEL KOŁAT (PL)

członkowie:
MOHAMMAD AMIN AGHAEI (IR)
RIBER HANSSON (S)
SEBASTIAN KUBICA (PL)
LUIS HUMBERTO MARCOS (P)
ELŻBIETA PIETRASZKO
ANDREI POPOV (RUS)
SZYMON SZYMANKIEWICZ (PL)

po obejrzeniu 2.519 prac 741  autorów z 58 krajów świata postanowiło przyznać następujące nagrody regulaminowe:

Grand Prix SATYRYKONU 2016 oraz nagroda pieniężna w wysokości 8.000 PLN – GERHARD GEPP (Austria) za pracę „Closed”

dział:  zło 

 1. I nagroda, złoty medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 6.000 PLN – GRZEGORZ MYĆKA  (Polska) za pracę bez tytułu
 2. II nagroda, srebrny medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.500 PLN – HOUMAYOUN MAHMOUDI (Anglia) za pracę bez tytułu
 3. III nagroda, brązowy medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.000 PLN – JERZY GŁUSZEK (Polska) za pracę „Żołnierz”

oraz dwa równorzędne wyróżnienia po 4.000 PLN każde:

 1. ŁUKASZ KLIŚ (Polska) za  prace „Rec.ydywa” i „Hejtler”
 2. ARISTIDES HERNANDEZ  (Kuba) za  pracę bez tytułu 

dział:  satyra i żart

 1. I nagroda, złoty medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 6.000 PLN – MIHAI IGNAT (Rumunia) za pracę bez tytułu
 2. II nagroda, srebrny medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.500 PLN – ALESSANDRO GATTO (Włochy) za pracę bez tytułu
 3. III nagroda, brązowy medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.000 PLN – ANDREA PECCHIA (Włochy) za pracę „You are here”

oraz dwa równorzędne wyróżnienia po 4.000 PLN każde:

 1. LEX DREWIŃSKI (Polska/Niemcy) za pracę „Li(F)e”
 2. ILYA KATZ (Izrael) za  pracę „Freedom of expression”

Na tym protokół zakończono.

n a g r o d y   s p e c j a l n e

Nagroda Dyrektora Legnickiego Centrum Kultury w wysokości 4.000 PLN – BLAGOVESTA  TSVETKOVA (Bułgaria) za pracę „Evil’s joke”

Gerhard Gepp Closed Grand Prix

Gerhard Gepp Closed Grand Prix

Grzegorz Myćka bez tytułu złoty medal zło

Grzegorz Myćka, bez tytułu, złoty medal w kategorii Zło

Houmayoun Mahmoudi, bez tytułu, srebrny medal w kategorii Zło

Houmayoun Mahmoudi, bez tytułu, srebrny medal w kategorii Zło

Jerzy Głuszek Żołnierz brązowy medal zło

Jerzy Głuszek „Żołnierz” brązowy medal w kategorii Zło

Łukasz Kliś Rec.ydywa zła

Łukasz Kliś „Rec.ydywa zła” wyróżnienie w kategorii Zło

Łukasz Kliś Hejtler wyróżnienie zło

Łukasz Kliś „Hejtler” wyróżnienie w kategorii Zło

Aristides Hernandez bez tytuły wyróznienie zło

Aristides Hernandez bez tytułu wyróżnienie w kategorii Zło

Mihai Ignat złoty medal żart i satyra_

Mihai Ignat, bez tytułu, złoty medal w kategorii Żart i satyra

 

Alessandro Gatto srebrny medal żart i satyra

Alessandro Gatto, bez tytuł, srebrny medal w kategorii Żart i satyra

Andrea Pecchia You are here brązowy medal żart i satyra

Andrea Pecchia „You are here” brązowy medal w kategorii Żart i satyra

Lex Drewiński Li(f)e wyróżnienie żart i satyra

Lex Drewiński „Li(F)e” wyróżnienie w kategorii Żart i satyra

Ilya Katz Freedom of expression wyróżnienie żart i satyra_

Ilya Katz „Freedom of expression” wyróżnienie w kategorii Żart i satyra

 

Blagovesta Tsvetkowa "Evil's Joke" Nagroda Dyrektora LCK

Blagovesta Tsvetkova „Evil’s Joke” Nagroda Dyrektora LCK