Werdykt jury Satyrykonu 2014

Protokół
posiedzenia Jury Międzynarodowej Wystawy SATYRYKON – Legnica 2014
22 lutego 2014 r.

Jury w składzie:
przewodniczący:
MARILENA NARDI (I)

członkowie:
MARINA BONDARENKO (RUS)
AGATA DUDEK
SABINE GLAUBITZ (F)
ANNA MACHWIC-ADAMKIEWICZ
ELŻBIETA PIETRASZKO
MARLENE POHLE (D)
KAJA RENKAS

po obejrzeniu 2.244 prac 615 autorów z 50 krajów świata postanowiło, że nagrody otrzymują:

Grand Prix SATYRYKONU 2014 oraz nagroda pieniężna w wysokości 8.000 PLN – SERGEY SICHENKO (Izrael) za pracę Facebook

dział: ż a r t

 1. I nagroda, złoty medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 6.000 PLN – MIHAI IGNAT (Rumunia) za pracę bez tytułu
 2. II nagroda, srebrny medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.500 PLN – MARIUSZ STAWARSKI (Polska) za pracę Jadą święta
 3. III nagroda, brązowy medal oraz nagroda pieniężną w wysokości 5.000 PLN – VICTOR CRUDU (Mołdawia) za pracę bez tytułu

oraz dwa równorzędne wyróżnienia po 4.000 PLN każde:

 1. ALEXEY MIKHAYLUSEV (Ukraina) za pracę bez tytułu
 2. DARIUSZ MROŻEK (Polska) za pracę za pracę bez tytułu

dział: s a t y r a

 1. I nagroda, złoty medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 6.000 PLN – TOMASZ BRODA (Polska) za cykl prac Historia literatury dla użytkowników Facebooka
 2. II nagroda, srebrny medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.500 PLN – LEX DREWIŃSKI (Niemcy/Polska) za pracę Free Pussy Riot
 3. III nagroda, brązowy medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.000 PLN – ANDREA PECCHIA (Włochy) za pracę Women rights

oraz dwa równorzędne wyróżnienia po 4.000 PLN każde:

 1. MEHDI AFRADI (Iran) za pracę bez tytułu
 2. CONSTANTIN CIOSU (Rumunia) za pracę Visit

Na tym protokół zakończono.

n a g r o d y s p e c j a l n e

 • Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy w wysokości 4.000 PLN – MAHMOUDI HOUMAYOUN (Anglia) za pracę Lis
 • Nagroda Dyrektora Legnickiego Centrum Kultury w Legnicy w wysokości 4.000 PLN – DAVOOD YARAHMADI (Iran) za pracę Piłka nożna
 • Nagroda Fundacji SATYRYKON im. Andrzeja Tomiałojcia w wysokości 4.000 PLN – MIROSŁAW GRYŃ (Polska) za pracę bez tytułu
Skip to content