Satyrykon 2017. Werdykt jury. (6)

Satyrykon 2017. Werdykt jury.

P r o t o k ó ł
posiedzenia Jury Międzynarodowej Wystawy SATYRYKON – Legnica 2017
18 lutego 2017 r.

Jury w składzie:

przewodniczący – DARIUSZ VASINA (PL)
członkowie:
ANGEL BOLIGÁN (MEX)
SASKIA GHEYSENS (B)
MIHAI IGNAT (RO)
GRIGORI KATZ (IL)
MARCIN MARKOWSKI (PL)
ELŻBIETA PIETRASZKO (PL)
TOMASZ TOBOLEWSKI (PL)

po obejrzeniu 2.388 prac 670 autorów z 59 krajów świata postanowiło przyznać następujące nagrody regulaminowe:
Grand Prix SATYRYKONU 2017 oraz nagroda pieniężna w wysokości 8.000 PLN – MAGDALENA WOSIK (Polska) za pracę bez tytułu

dział: tolerancja

1. I nagroda, złoty medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 6.000 PLN – KONSTANTIN KAZANCHEV (Ukraina) za pracę bez tytułu
2. II nagroda, srebrny medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.500 PLN – RYSZARD KAJA (Polska) za pracę „Łóżko”
3. III nagroda, brązowy medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.000 PLN – GRZEGORZ STAŃCZYK (Polska) za pracę „/Nie/Tolerancja”

oraz dwa równorzędne wyróżnienia po 4.000 PLN każde:
1. JUSTYNA JĘDRYSEK (Polska) za pracę „Tolerancja”
2. STANISŁAW KOGUCIUK (Polska) za pracę „Tolerancja”

dział: satyra i żart

1. I nagroda, złoty medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 6.000 PLN – STANISŁAW
GAJEWSKI (Polska) za pracę „Młody Chopin gra na fortepianie…”

2. II nagroda, srebrny medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.500 PLN – LEONARD
GRABOWSKI (Polska) za pracę bez tytułu

3. III nagroda, brązowy medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.000 PLN – MAX SKORWIDER.
(Polska) za pracę „Tramwaj papieski”

oraz dwa równorzędne wyróżnienia po 4.000 PLN każde:
1. REINALDO PAGÁN AVILA (Hiszpania) za pracę „Selfie”
2. ILYA KATZ (Izrael) za pracę „Zwycięzca”

Na tym protokół zakończono.

Satyrykon 2017. Werdykt jury. (1)
Magdalena Wosik, bez tytułu, Grand Prix Satyrykonu 2017
Satyrykon 2017. Werdykt jury. (2)
Konstantin Kazanchev, bez tytułu, złoty medal w dziale Tolerancja
Satyrykon 2017. Werdykt jury. (3)
Ryszard Kaja, „Łóżko”, srebrny medal w dziale Tolerancja
Satyrykon 2017. Werdykt jury. (4)
Grzegorz Stańczyk, „Nie /Tolerancja”, brązowy medal w dziale Tolerancja
Satyrykon 2017. Werdykt jury. (5)
Justyna Jędrysek, „Tolerancja”, wyróżnienie
Satyrykon 2017. Werdykt jury. (6)
Stanisław Koguciuk, „Tolerancja”, wyróżnienie
Satyrykon 2017. Werdykt jury. (7)
Stanisław Gajewski, „Młody Chopin gra na fortepianie …”, złoty medal w dziale Żart i satyra
Satyrykon 2017. Werdykt jury. (8)
Leonard Grabowski, bez tytułu, srebrny medal w dziale Żart i satyra
Satyrykon 2017. Werdykt jury. (9)
Max Skorwider, „Tramwaj papieski”, brązowy medal w dziale Żart i satyra
Satyrykon 2017. Werdykt jury. (10)
Reinaldo Pagan Avila Pagan, „Selfie”, wyróżnienie w dziale Żart i satyra
Satyrykon 2017. Werdykt jury. (11)
Ilya Katz, „Zwycięzca”, wyróżnienie w dziale Żart i satyra
Skip to content