UWAGA! Zgłoszenia do konkursu zostały zakończone! Prace przesłane po terminie 5 stycznia 2023 r, godz. 11:59 nie będą przyjęte na konkurs!

Satyrykon 2023 - Zgłoszenia do konkursu

Witaj na stronie zgłoszeń do konkursu Satyrykon 2023! Uzupełnij udostępniony formularz, żeby wysłać swoje prace konkursowe. Zapoznaj się z instrukcją, która wyjaśni jak krok po kroku, uzupełnić kwestionariusz.

Krótka instrukcja obsługi formularza.

  1. Uzupełnij dane.
  2. Dodaj prace. W każdej kategorii maksymalnie 3 prace, o rozmiarze maksymalnie 3 MB każda.
  3. Opisz odpowiednio prace, wpisując tytuły.
  4. Twoja praca została zarejestrowana, jeśli otrzymasz potwierdzenie mailowe od organizatora w ciągu 7 dni roboczych.

PAMIĘTAJ! Jeden użytkownik może wysłać tylko jeden formularz zgłoszeniowy. W przypadku powielonych zgłoszeń – pierwsze zgłoszenie będzie traktowane jako właściwe.

Formularz zgłoszeń: Satyrykon 2023


Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku utrwalonego podczas Satyrykonu - Legnica 2023 przez Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w celu promocji działalności LCK na stronach www.lck.art.pl , www.satyrykon.pl  oraz w mediach społecznościowych, których administratorem jest LCK. Informacje o zasadach przetwarzania danych w związku ze zgodą na wykorzystanie dzieł (własności intelektualnej) oraz wizerunku:
  • Administrator danych Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego z siedzibą w 59-220 Legnica, ul. Chojnowska 2 informuję, że dane będą przetwarzane na postawie dobrowolnie wyrażonej zgody w celu promowania działalności LCK,
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu, aktualizacji (poprawiania), ograniczenia przetwarzania swoich danych. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie danych przed jej wycofaniem.
  • Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności po zawarciu stosownych umów powierzenia danych osobowych.
  • W sprawach spornych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  • Dane będą przetwarzane do zakończenia działań promocyjnych Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego,
  • Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych, e-mail iodo@lck.pl.
Do każdego z działów tematycznych jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace do działu EGO i 3 prace do działu ŻART I SATYRA.
Wpisz tytuł pracy i załącz plik.

Dziękujemy za zgłoszenie!

Twoje zgłoszenie w konkursie zostało zarejestrowane. Ostatecznym potwierdzeniem jest wiadomość e-mail, którą otrzymasz od organizatora w ciągu 7 dni roboczych. Jesli nie dostałeś wiadomośc, skontaktuj się z nami przez: konkurs.satyrykon@lck.art.pl
Skip to content