P r o t o k ó ł posiedzenia Jury Międzynarodowej Wystawy SATYRYKON - Legnica 2023 11 marca 2023 r.

Jury w składzie:

MICHAŁ BATORY (Francja) – przewodniczący

członkowie:

NOMA BAR (Wielka Brytania)

MICHAŁ DYAKOWSKI (Polska)

CARLOS DAVID FUENTES HIERREZUELO (Kuba)

KONSTANTIN KAZANCHEV (Ukraina)

ELŻBIETA PIETRASZKO (Polska)

MAX SKORWIDER (Polska)

 

 

po obejrzeniu 2.523 prac 768 autorów z 67 krajów świata zakwalifikowało do wystawy pokonkursowej 100 prac oraz postanowiło przyznać następujące nagrody regulaminowe:

 

Grand Prix SATYRYKONU 2023 oraz nagroda pieniężna w wysokości 10.000 PLN – GRZEGORZ MYĆKA (pOLSKA) za pracę „Czołg”

 

 

dział:  EGO

 

I nagroda, złoty medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 7.000 PLN – STANISŁAW GAJEWSKI (Polska) za pracę „EGO”

II nagroda, srebrny medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 6.000 PLN – MAREK KWIATKOWSKI (Polska) za pracę ”Chory na ego”

III nagroda, brązowy medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.000 PLN – HEIBAT AHMADI (Iran) za pracę bez tytułu.

 

oraz dwa równorzędne wyróżnienia po 4.000 PLN każde:

MARCIN GRABIA (Polska) za  pracę „Pope? Nope!”

SZYMON SZYMANKIEWICZ (Polska) za pracę „Balon”

 

 

dział:  ŻART i SATYRA

 

I nagroda, złoty medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 7.000 PLN – MICHAŁ TATARKIEWICZ (Polska)  za pracę bez tytułu

II nagroda, srebrny medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 6.000 PLN – SERGEY SICHENKO (Izrael) za pracę ”Christmas tree”

III nagroda, brązowy medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.000 PLN – AGIM SULAJ (Włochy) za  pracę bez tytułu

 

oraz dwa równorzędne wyróżnienia po 4.000 PLN każde:

PAWEŁ KUCZYŃSKI (Polska) za pracę „Żagiel”

TOMASZ PAWLUCZUK (Polska) za  pracę „Fałszywy zając”

n a g r o d y    s p e c j a l n e

  1. Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy w wysokości 4.000 PLN – ARISTIDES ESTEBAN HERNADEZ GUERRERO (Kuba) za pracę bez tytułu
  1. Nagroda Dyrektora Legnickiego Centrum Kultury w wysokości 4.000 PLN – BRADY IZQUERDO RORIGUEZ (Irlandia) za pracę „Dirty game”
  1. Nagroda Fundacji Satyrykon im. Andrzeja Tomiałojcia w wysokości 4.000 PLN – ULRIKE WODNER (Niemcy) za pracę „Wild animals”
  1. Nagroda Dyrektora Muzeum Karykatury w Warszawie w wysokości 4.000 PLN – JAKUB KAMIŃSKI (Polska) za pracę „Dzień dobry.”
  2. Nagroda legnickich dziennikarzy im. Andrzeja Waligórskiego – SZYMON SZYMANKIEWICZ (Polska) za pracę „Nie obraża”
Skip to content