Werdykt jury

P r o t o k ó ł posiedzenia Jury
Międzynarodowej Wystawy SATYRYKON – Legnica 2020
22 lutego 2020 r.

Jury w składzie:
przewodniczący  ROBERT SOWA (PL)

członkowie:

OLEG DERGACHOV (Kanada)
KATARZYNA KASIA
PAWEŁ KUCZYŃSKI
ALI MIRAEE (Iran)
ELŻBIETA PIETRASZKO
AGIM SULAJ (Włochy)

po obejrzeniu 2.703 prac 758 autorów z 56 krajów świata zakwalifikowało do wystawy pokonkursowej 160 prac 119 autorów oraz postanowiło przyznać następujące nagrody regulaminowe:

Grand Prix SATYRYKONU 2020 oraz nagroda pieniężna w wysokości 8.000 PLN – NORBERT SARNECKI (Polska) za pracę „Anomalie klimatyczne”

dział:  samotność 

  1. I nagroda, złoty medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 6.000 PLN – KAROLINA GMITEREK (Polska) za pracę „Czuwanie”
  2. II nagroda, srebrny medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.500 PLN – ANDREI POPOV (Rosja) za pracę ”Pingwin”
  3. III nagroda, brązowy medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.000 PLN – VLADIMIR KAZANEVSKY (Ukraina) za pracę bez tytułu

oraz dwa równorzędne wyróżnienia po 4.000 PLN każde:

  1. ALIREZA PAKDEL  (Iran) za  pracę „Rodzina”
  2. ANDRZEJ POPIEL  (Polska) za  pracę „Suflerzy” 

dział:  żart i satyra

  1. I nagroda, złoty medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 6.000 PLN – OLEKSY KUSTOVSKY (Ukraina) za pracę „Magnet”
  2. II nagroda, srebrny medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.500 PLN – JUGOSLAV VLAHOVIĆ (Serbia) za pracę bez tytułu
  3. III nagroda, brązowy medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.000 PLN – ILYA KATZ (Izrael) za pracę „Niespodzianka”

oraz dwa równorzędne wyróżnienia po 4.000 PLN każde:

  1. MELLO SILVANO  (Brazylia) za pracę „Podejrzani”
  2. MARZIYEH KHANIZADEH (Iran) za  pracę „Wilki w zasadzce”

n a g r o d y    s p e c j a l n e

1.  Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy w wysokości 4.000 PLN -  GABRIEL RUSU (Rumunia) za pracę „Quo Vadis?„.

2.   Nagroda Dyrektora Legnickiego Centrum Kultury w wysokości 4.000 PLN – WŁODZIMIERZ STASZCZYK (Polska) za pracę „… nas oswobodzi

3.  Nagroda Fundacji Satyrykon im. Andrzeja Tomiałojcia w wysokości 4.000 PLN – JOANNA LORENC (Polska) za cykl prac (1-3) “Gratulacje: jesteś ostatnim: słoń; nosorożec, rekin

4.   Nagroda Dyrektora Muzeum Karykatury w Warszawie w wysokości  4.000 PLN – ADAM TREPCZYŃSKI (Niemcy) za pracę „Pingwin