Satyrykon 2015 - werdykt jury (6)

Satyrykon 2015 – werdykt jury

P r o t o k ó ł posiedzenia Jury
Międzynarodowej Wystawy SATYRYKON – Legnica 2015
21 lutego 2015 r.

Jury w składzie:
przewodniczący  EUGENIUSZ SKORWIDER (PL)

członkowie:
BERNARD BOUTON (F)
RUDY  GHEYSENS (B)
MONIKA HANULAK (PL)
ELŻBIETA LASKOWSKA (PL)
ELŻBIETA PIETRASZKO
SERGEY SICHENKO (IL)
JIŘI SLIVA (CZ)

po obejrzeniu 2.222 prac 606  autorów z 51 krajów świata zakwalifikowało do  wystawy pokonkursowej 147 prac 103 autorów i postanowiło przyznać następujące nagrody regulaminowe:

Grand Prix SATYRYKONU 2015 oraz nagroda pieniężna w wysokości 8.000 PLN – ANDREI POPOV (Rosja) za pracę „Ilusionist”

dział:  entuzjazm  

 1. I nagroda, złoty medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 6.000 PLN – KATARZYNA BOGUCKA  (Polska) za pracę „Przecena”
 2. II nagroda, srebrny medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.500 PLN – ROBERT KEMPISTY (Polska) za pracę bez tytułu
 3. III nagroda, brązowy medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.000 PLN – MIROSŁAW GRYŃ (Polska) za pracę „Metoda”

oraz dwa równorzędne wyróżnienia po 4.000 PLN każde:

 1. AGIM SULAJ  (Włochy) za  pracę bez tytułu
 2. MILENA MOLENDA  (Polska) za  pracę bez tytułu 

dział:  satyra i żart

 1. I nagroda, złoty medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 6.000 PLN – ALESSANDRO GATTO
  (Włochy) za pracę „Riflesso”
 2. II nagroda, srebrny medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.500 PLN – LEX DREWIŃSKI (Niemcy/Polska) za pracę „Double work”
 3. III nagroda, brązowy medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.000 PLN – ARTUR LIGENZA (Polska) za pracę „Dzień kobiet”

oraz dwa równorzędne wyróżnienia po 4.000 PLN każde:

 1. POL LEURS  (Luksemburg) za pracę „No future”
 2. MARCIN WAWRZASZEK (Polska) za  pracę „Europa 2050”

Na tym protokół zakończono.

n a g r o d y   s p e c j a l n e

Nagroda Dyrektora Muzeum Karykatury w Warszawie w wysokości 4.000 PLN – PAWEŁ STAŃCZYK (Polska) za pracę „W stronę słońca”

Nagroda Dyrektora Legnickiego Centrum Kultury w wysokości 4.000 PLN – LUC DESCHEEMAEKER (Belgia) za pracę „Teddy”

Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy w wysokości 4.000 PLN – ANDREA PECCHIA (Włochy) za pracę „Enthusiasmόs (z greckiego) Z boskiego natchnienia”

Satyrykon 2015 - werdykt jury (6)
Satyrykon 2015 - werdykt jury
Satyrykon 2015 - werdykt jury (11)
Katarzyna Bogucka „Przecena” złoty medal w dziale Entuzjazm
Satyrykon 2015 - werdykt jury (1)
Robert Kempisty bez tytułu srebrny medal w dziale Entuzjazm
Satyrykon 2015 - werdykt jury (3)
Mirosław Gryń „Metoda” brązowy medal w dziale Entuzjazm
Satyrykon 2015 - werdykt jury (4)
Agim Sulaj bez tytułu wyróżnienie w dziale Entuzjazm
Satyrykon 2015 - werdykt jury (9)
Milena Molenda bez tytułu wyróżnienie w dziale Entuzjazm
Satyrykon 2015 - werdykt
Alessandro Gatto „Riflesso” złoty medal w dziale Żart i satyra
Satyrykon 2015 - werdykt jury
Lex Drewiński „Double work” srebrny medal w dziale Żart i satyra
Satyrykon 2015 - werdykt jury (2)
Artur Ligenza „Dzień Kobiet” brązowy medal w dziale Żart i satyra
Satyrykon 2015 - werdykt jury (11)
Pol Leurs „No future” wyróżnienie w dziale Żart i satyra
Satyrykon 2015 - werdykt jury (8)
Marcin Wawrzaszek „Europa 2050″ wyróżnienie w dziale Żart i satyra
Satyrykon 2015 - werdykt jury (10)
Paweł Stańczyk „W stronę słońca” nagroda Dyrektora Muzeum Karykatury
Satyrykon 2015 - werdykt jury (7)
Luc Descheemaeker „Teddy” Nagroda Dyrektora Legnickiego Centrum Kultury
Satyrykon 2015 - werdykt jury (5)
Andrea Pecchia „Enthusiasmόs (z greckiego) – z Bogiem w” Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy
Skip to content