Werdykt jury

P r o t o k ó ł

posiedzenia Jury Międzynarodowej Wystawy SATYRYKON – Legnica 2022

5 marca 2022 r.

Jury w składzie:
SZYMON SZYMANKIEWICZ - przewodniczący
członkowie:
VASCO GARGALO (Portugalia)
JANUSZ KAPUSTA
ALI MIRAEE (Iran)
PETER NIEUWENDIJK (Holandia)
KAJA RENKAS
ANITA WINCENCJUSZ-PATYNA
po obejrzeniu 2.500 prac 764 autorów z 65 krajów świata zakwalifikowało do wystawy pokonkursowej 188 prac oraz postanowiło przyznać następujące nagrody regulaminowe:

Grand Prix SATYRYKONU 2022 oraz nagroda pieniężna w wysokości 10.000 PLN – FUENTES HIERREZUELO CARLOS DAVID (Kuba) za pracę bez tytułu

dział:  SZKOŁA

I nagroda, złoty medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 7.000 PLN – MIROSŁAW GRYŃ (Polska) za pracę „Lekcja religii”
II nagroda, srebrny medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 6.000 PLN – AGIM SULAJ (Włochy) za pracę ”Szkoła 2”
III nagroda, brązowy medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.000 PLN – JAREK BUJNY (Polska) za pracę „Home skull”
oraz dwa równorzędne wyróżnienia po 4.000 PLN każde:
PIOTR DEPTA-KLEŚTA (Polska) za  pracę „Historia i teraźniejszość”
JACEK LANCKOROŃSKI (Polska) za pracę bez tytułu

dział:  ŻART i SATYRA

I nagroda, złoty medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 7.000 PLN – JUGOSLAV VLAHOVIĆ  (Serbia)  za pracę „Wolność”
II nagroda, srebrny medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 6.000 PLN – YURI LEVSHYN (Polska) za pracę „Cenzura”
III nagroda, brązowy medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.000 PLN – SAMAN TORABI   (Iran) za  pracę „Wspomnienie”
oraz dwa równorzędne wyróżnienia po 4.000 PLN każde:
MOHAMMAD AMIN AGHAEI (Iran) za pracę „Ukrzyżowany”
FRANEK WOLSKI (Polska) za  pracę „Fejsbóg””

n a g r o d y    s p e c j a l n e

1.  Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy w wysokości 4.000 PLN – ARES (Kuba) za pracę bez tytułu
2.  Nagroda Dyrektora Legnickiego Centrum Kultury w wysokości 4.000 PLN – NORBERT SARNECKI (Polska) za pracę „Porwanie Europy”
3.  Nagroda Fundacji Satyrykon im. Andrzeja Tomiałojcia w wysokości 4.000 PLN – PAWEŁ KUCZYŃSKI (Polska) za pracę „Justice”
4.  Nagroda Dyrektora Muzeum Karykatury w Warszawie w wysokości  4.000 PLN – JOANNA GĘBAL (Polska) za pracę „Lekcja”