Roczne archiwum: 2013

tablice-icon

Tablice

dyplomy-icon

Dyplomy

medale-icon

Medale

plakat-icon

Plakaty

Kontakt

ORGANIZATOR:

Legnickie Centrum Kultury
Chojnowska 2, 59-220 Legnica
tel. 0-048 76/ 723 37 00
fax; 0-048 76/ 72-33-282
www.lck.art.pl
e-mail: satyrykon@wp.pl
satyrykon@lck.art.pl

WSPÓŁORGANIZATOR:

Fundacja Kulturalno-Społeczna Satyrykon
Akademia Rycerska ul. Chojnowska 2,
59-220 Legnica
tel. 0-048 76/ 723 37 03
fax: 0-048 76/ 72-33-282
e-mail: elapietraszko@poczta.onet.pl

Historia

SATYRYKON jest festiwalem o określonym już w świecie prestiżu. Poświadcza to: plakietka grand prix przyznana przez amerykańskie pismo „Witty World”, jak również maksymalna nota „5 gwiazdek” przyznana przez FECO (Federacja Organizacji Rysowników).

Jego inicjatorami w 1977 roku byli legniczanin Andrzej Tomiałojć i wrocławianin Robert Szecówka.

Początkowo Satyrykon miał charakter lokalny – był wówczas wystawą rysunków środowiska wrocławskiego, ale już w roku w 1978 przekształcił się w ogólnopolską, konkursową wystawę rysunku satyrycznego. Przez wiele lat Legnica była pierwszym i jedynym miejscem spotkań twórców polskiej satyry, zaś sam Satyrykon skutecznie przyczyniał się do popularyzacji rysunku satyrycznego w Polsce.

W ciągu następnych lat Satyrykon wzbogacał swój program i poszerzał formułę. W 1980 roku po raz pierwszy zorganizowana została Międzynarodowa Wystawa Fotograficzna Fotożart, zaś prace nadsyłane na konkurs rysunku satyrycznego oceniano w dwóch kategoriach: satyry i żartu. Obie wystawy łączyła wspólna nagroda Grand Prix Satyrykonu.

W roku 1985 Ogólnopolska Wystawa Rysunku Satyrycznego stała się oficjalnie konkursem międzynarodowym. Wówczas nawiązane zostały ścisłe kontakty z wieloma artystami, krytykami sztuki i organizatorami festiwali z zagranicy. Efektem tej współpracy była m.in. szeroka akcja promocyjna Satyrykonu w Niemczech.

Obecnie Międzynarodowa Wystawa SATYRYKON jest konkursem otwartym dla rysowników, grafików, malarzy, rzeźbiarzy, plakacistów i fotografików.

Co roku na Satyrykon wpływają tysiące prac kilkuset autorów z kilkudziesięciu krajów świata.

Poza wystawą konkursową, podczas Satyrykonu odbywają się liczne imprezy towarzyszące. Najważniejsze z nich to wystawy autorskie najwybitniejszych twórców. Dotychczas swe osiągnięcia prezentowali w Legnicy m.in. Eryk Lipinski (twórca warszawskiego Muzeum Karykatury), Szymon Kobyliński, Zbigniew Jujka, Andrzej Mleczko, Edward Lutczyn, Sławomir Mrożek, Roman Cieslewicz, Franciszek Starowieyski, Franciszek Maśluszczak, Gerhard Gepp, Janusz Kapusta, Zygmunt Januszewski, Andrzej Czeczot, Janusz Stanny, Jiri Sliva, Andrzej Krauze, Rafal Olbinski, Zdzisław Witwicki, | Andrzej Legus |, Grzegorz Szumowski, Leszek Wiśniewski, Borislav Stanković, Mikhail Zlatkovsky.

Również najwybitniejsi artyści (m.in. Zygmunt Januszewski, Stasys Eidrigivicius, Janusz Kapusta, Eugeniusz Get-Stankiewicz, Jerzy Czerniawski, Wiktor Sadowski, Wiesław Walkuski, Wiesław Rosocha, Rafał Olbinski, Mieczysław Górowski, Jan Lenica, Krzysztof Nitsch, Piotr Gawron, Tomasz Ross, Józef Stasinski, Jan Kucz, Magdalena Dobrucka, Ludmiła Ostrogórska, Antoni Grabowski, Waldemar Świerzy, Andrzej Krauze, Mirosław Gryń, Wiesław Grzegorczyk, Sławomir Sokołowski) są co roku autorami oprawy graficznej wydawnictw i medali satyrykonowych. Tworzą one obecnie cenną kolekcję.

Legnicki Satyrykon posiada także wspaniały zbiór prac podarowanych przez autorów z Polski, Europy, Azji, obu Ameryk i Australii.

Galeria Satyrykonu, bo tak nazwano tę kolekcje, liczy obecnie ponad dwadzieścia pięć tysięcy prac.

Wspaniała kolekcja prac satyrycznych, między innymi o tematyce kulinarnej, będących darami wdzięcznych gości, a także ozdabianych rysunkami przez jurorów i gości Satyrykonu talerzy, znajduje się również w restauracji Tivoli. Przez dziesiątki lat było to miejsce, gdzie biesiadowali przyjeżdżający do Legnicy artyści. Odejście na emeryturę wieloletniego  właściciela restauracji zakończyło epokę w historii Satyrykonu i położyło kres pięknej legendzie.

Przez 41 lat udało się organizatorom Satyrykonu skupić wokół imprezy najwybitniejszych twórców tej dziedziny, pozyskać ogromne rzesze odbiorców i sympatyków, jurorów, sponsorów i mecenasów. Efektem tej współpracy były dwa wydania (A_i_B) wysokonakładowej gazety Satyrykon.

anANDRZEJ TOMIAŁOJĆ (1947-1991) – to człowiek bardzo zasłużony dla kultury. To Andrzejowi Legnica zawdzięcza Satyrykon, Legnickie Dni Poezji, Misterium Jazzowe, dobre imię nieistniejącego już dziś klubu Parnasik i wiele innych znaczących imprez.
Jak na prawdziwego arystokratę ducha przystało był człowiekiem nad wyraz wrażliwym. Dostrzegał w codziennym życiu elementy groteski, żartu czy filozoficznego humoru. Nie obcy był Andrzejowi „czarny humor” uprawiany przez zaprzyjaźnionego z nim Macieja Zembatego. Z tych cech osobowości Andrzeja narodziły się początki legnickiego Satyrykonu, wsparte następnie talentem Roberta Szecówki i wielu innych im podobnych.

roROBERT SZECÓWKA „ROBS” (1935-2020) – architekt, scenograf, rysownik, karykaturzysta, satyryk. Studiował Architekturę na Politechnice Wrocławskiej. Wielokrotnie nagradzany za swoją twórczość w Polsce i na międzynarodowych wystawach, m.in. w Belgii, Holandii, Kanadzie, Niemczech, Wielkiej Brytanii, we Włoszech i na Ukrainie.
Współinicjator międzynarodowego festiwalu SATYRYKON w Legnicy, uznanego za jedną z najważniejszych prezentacji karykatury na świecie.
Opublikował w kraju i za granicą prawie dziesięć tysięcy rysunków oraz kilkadziesiąt pisanych małych form satyrycznych. Napisał również w stylu groteski powieść PAŁER składającą się z 20.000 słów, zaczynających się na literę „P” – w roku 2001 została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Za swoją twórczość oraz promocję sztuki polskiej w Niemczech odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.
Od 1986 roku Robert Szecówka mieszkał w Hamburgu.

Filip

W 1990 roku „satyrykonowego chłopaczka”, jako graficzne logo imprezy, zaprojektował artysta grafik Zygmunt Januszewski. Szybko stał się nie tylko ozdobą, ale i rozpoznawalną Filip 3marką legnickiego festiwalu. W 2006 roku postanowiono go uczłowieczyć. Ludzkie kształty nadał mu zakopiański rzeźbiarz, Tomasz Ross. Następnie organizatorzy ogłosili plebiscyt wśród mieszkańców Legnicy na imię dla powołanej do życia osoby (poniżej protokół posiedzenia kapituły).

p r o t o k ó ł
z posiedzenia Kapituły rozstrzygającej wyniki plebiscytu
na imię SATYRYKONOWEGO CHŁOPACZKA

K A P I T U Ł A w składzie:
Grzegorz CHMIELOWSKI – Gazeta Wrocławska i Słowo Polskie
Małgorzata DANCEWICZ-PAWLIK – LCK
Marcin JEDNORAŁ – Telewizja kablowa DAMI
Elżbieta PIETRASZKO – LCK
Grzegorz SZCZEPANIAK – LCK

Na posiedzeniu jawnym w dniu 21 czerwca 2006 Kapituła przeczytała 180 kuponów plebiscytowych. Wśród wielu różnorodnych propozycji największe uznanie wzbudziło imię patrona humoru i prześmiewców, FILIPA.
W związku z powyższym członkowie Kapituły zdecydowali, że od dnia 23 czerwca „satyrykonowy chłopaczek” będzie nosił imię FILIP. Na tym posiedzenie zakończono.

Filip 7

FILIP – maskotka Satyrykonu – w 2008 roku ukończył 18 lat. Od tej pory trzeba go było traktować poważnie. Ceremonii wręczenia dowodu osobistego dokonał osobiście Prezydent Miasta Legnicy, Tadeusz Krzakowski.

WR080613PK

 

Akademia Rycerska

WIWAT AKADEMIA

W kwietniu 2008 roku minęła 300. rocznica powołania Józefińskiej Królewskiej AKADEMII RYCERSKIEJ w Legnicy – instytucji edukacyjnej, która miała podkreślać rangę miasta i jego aspiracje. Zaprojektowany przez Antonio Martinellego gmach, mimo iż nie został całkowicie ukończony, należy do najświetniejszych barokowych budowli Śląska. Pochodzący z epoki opis mówi: W całym budynku można zauważyć męską grawitację, której piękna w żadnym wypadku nie zaciemnia delikatność malarstwa i rzeźby. Wszędzie przebłyskujący rozum czyni dzieło to w oczach rozumiejących pięknym i każe dostrzegać poprzez wyrażone znaki majestat przesławnego sprawcy.

Obecnie w Akademii Rycerskiej swoją siedzibę znalazły instytucje związane z życiem artystycznym i kulturalnym miasta, między innymi Legnickie Centrum Kultury i Fundacja Satyrykon.  Można tu także odnaleźć kolejny satyrykonowy akcent. W północnym skrzydle, od strony dziedzińca, została umieszczona pamiątkowa tablica z brązu autorstwa Mirosława Kuźmy: „Andrzejowi Legusowi – przyjaciele. Satyrykon 2003”. A na niej zacytowano słynne zdanie Andrzeja: Zdobyłem twierdzę. Twierdzę, że zdobyłem.

tablica_Legus_mala

Akademia Rycerska, która od wielu lat na różne sposoby gości SATYRYKON, w 2008 roku stała się tematem wystawy “Wiwat Akademia”. Temu wyzwaniu próbowała sprostać grupa polskich twórców od dawna współpracujących z naszą imprezą. Niniejszym przybliżamy Państwu ten symbol Legnicy ukazany w krzywym zwierciadle, z satyrycznym przymrużeniem oka.

wystawa