Archiwa kategorii: Aktualności

Empatia oczami Oskara Weissa

O Empatii słów kilka, czyli jak wyglądały tegoroczne obrady konkursowe, we wspomnieniach Oskara Weissa, Przewodniczącego Jury.

Mieszkam w Szwajcarii, a konkretnie w Bernie. A jeszcze konkretniej, gdyby ktoś chciał mnie szukać, w Muri pod Bernem, cichym przedmieściu naszej stolicy. Prawie wszyscy, nawet w najmniejszej wiosce w Polsce, wiedzą, że mamy w Szwajcarii wysokie góry, dobrze odżywione krowy, przepyszną czekoladę i dużo banków. Ale kto by pomyślał, że obok precyzyjnych zegarków, Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i Rogera Federera, wielu utalentowanych, a nawet wspaniałych rysowników, karykaturzystów, satyryków i niezliczone zastępy ludzi z poczuciem humoru współtworzy oblicze Szwajcarii. Mieliśmy kiedyś dwa świetne festiwale rysunku satyrycznego o randze międzynarodowej: w Davos i Langnau w Dolinie Emmental. Niestety, to już przeszłość. Na szczęście mamy wciąż Muzeum Rysunku Satyrycznego i Karykatury w Bazylei wysoko cenione w Europie, a magazyn „Nebelspalter” od ponad stu lat jest platformą wypowiedzi dla artystów z poczuciem humoru i krytycznym nastawieniem, których prace publikuje na swych łamach.

Z niemałymi sukcesami brałem udział w kilku festiwalach w Turcji, Włoszech i Belgii, dużo pracowałem też dla mediów. Ostatnio skoncentrowałem się na projektach książkowych i wystawach, zwłaszcza na terenie Szwajcarii, ale też w Paryżu. W 2017 r. otrzymałem niespodziewanie zaproszenie do zorganizowania wystawy w Europejskim Centrum Rysunku Satyrycznego ECC w Kruishoutem (Belgia). To tam odkryła mnie Ela Pietraszko i zaprosiła do Legnicy. Fakt, że uczyniła mnie Przewodniczącym Jury Satyrykonu 2018 jest zaszczytem i wielką przyjemnością.

Trzy pytania nie dawały mi spokoju zanim prace Jury się rozpoczęły: Jak u diabła będziemy w stanie przejrzeć ponad 2000 prac jednego dnia? Co artyści myślą na temat Empatia? Jak różne będą punkty widzenia i wybory siedmiorga członków jury?

Organizatorzy Festiwalu przygotowali wszystko wyśmienicie, co pozwoliło nam na wydajną pracę. Bardzo wdzięczny jestem także za współpracę pomocnej i czarującej tłumaczce Ewie Wysockiej.

Empatia była tegorocznym tematem. Tak jak się spodziewałem, tylko kilka prac było przekonujących od pierwszego spojrzenia. Wszak nie każdemu jest dane odczuwać prawdziwą empatię. A wydaje się, że jeszcze trudniej jest wpaść na adekwatne wyobrażenia. Organizatorzy Satyrykonu 2018, by użyć terminologii sportowej, poprzeczkę ustawili bardzo wysoko. Tylko bardzo sprawni mentalnie i fizycznie rysownicy byli w stanie ją pokonać. Z punktu widzenia jury najbardziej satysfakcjonuje mnie to, że wszystkie pięć zwycięskich prac naświetla ten temat w różny sposób.

Zwycięzca Ryszard Kaja swoją wyraziście graficzną pracą Mme Empatia dał popis godny klauna, Doru Axinte  wygrał prostym i dzięki temu natychmiast przekonującym pomysłem na swój rysunek,      a Andrei Popov  został wskazany przez jury za najbardziej uczuciową i poetycką realizację tematu. Dopiero później zauważyłem zaskakująco zabawną, wizualną koincydencję w czterech z pięciu zwycięskich pracach: dwóm centralnym elementom swoich kompozycji artyści nadali jaskrawo czerwoną barwę.

Jarosław Korczak zaprojektował współczesną interpretację tematu, w której pozwala użytkownikom smartfonów wybrać rodzaj empatii, jaką chcą okazać niedźwiedziowi polarnemu dryfującemu po morzu na niewielkiej krze. Mistrzowski rysunek Roberta Kempistego może służyć jako oryginalna inspiracja dla klauna do jednego z numerów cyrkowych.

W kategorii satyra i żart Tomasz Broda zdobył złoty medal za swój aktualny, kąśliwy komentarz polityczny w rysunku Polish camp. Zło świata często było zwalczane albo rugowane z powodzeniem za pomocą humoru. Leszek Ołdak czyni tak swoją pracą Portret przypominającą linoryt, która przyprawia „czerwony nos” rządowym postanowieniom. Trzy pozostałe nagrody trafiły do Jiřiego Koštýřa, Jerzego Głuszka i Niki Jaworowskiej-Duchlińskiej, których prace charakteryzowały rożne odcienie czarnego humoru – do smolistej czerni włącznie.

Zbigniew Woźniak otrzymał najwięcej głosów od jury Satyrykonu 2018, w ten sposób zdobywając tegoroczne Grand Prix. W ujmujący sposób pokazał w swojej pracy, jak swobodne wyrażanie opinii zostaje uciszone w dyktatorskim reżimie. Przewodnicząc jury, tu w Legnicy, nie miałem ust zapiętych na żaden guzik (jak przydarzyło się to bohaterowi zwycięskiej pracy), przyznam więc, że jej autor w nieco irytujący sposób umniejsza siłę oddziaływania swego przekazu, gdy podkreśla go kolorami dwóch guzików munduru odcinających się od monochromatycznej szarości całości kompozycji.Tytuł obrazu wydaje się potwierdzać moją tezę. Ale być może Grand Prix dodaje tajemniczej charyzmy i tym bardziej zachęci odbiorców do refleksji i komentowania. To najlepsze, co może się przydarzyć obrazom.

Oskar Weiss
www.oskarweiss.ch

Oskar Weiss prezentuje zwycięską pracę Zbigniewa Woźniaka. Źródło: naszemiasto.pl

Jury Satyrykonu. Zdjęcie: Wojciech Obremski(lca.pl)

Report by Oskar Weiss, Chairman of the Jury

I am living in Switzerland, more precisely in Bern. And even more precisely, if you would like to look for me, in Muri near Bern, a quiet suburb of our capital city. Almost everyone knows, even in the farthest, smallest village in Poland, that we have high mountains, well-fed cows, delicious chocolate and many banks. But who would imagine that – in addition to precise watches, the International Red Cross and Roger Federer – many talented, and even great cartoonists, caricaturists, satirists and numerous people with humour co-create the image of Switzerland. We used to have two wonderful cartoon festivals of international significance in Davos and Langnau in Emmental. Unfortunately, they are a thing of the past. However we still have the Cartoon and Caricature Museum Basel which has a good reputation all over Europe, and the Nebelspalter magazine has been a platform for critical and humorous artists to publish their work for more than a hundred years.

I successfully participated in several festivals in Turkey, Italy and Belgium, and worked a lot for the media. In recent years, I concentrated more on my book projects and exhibitions, especially in Switzerland, but also in Paris. In 2017 I received a surprising invitation for an exhibition at the European Cartoon Center ECC in Kruishoutem (Belgium). That is where Ela Pietraszko discovered me and invited to Legnica. The fact that she has appointed me as the Chairman of the Jury of Satyrykon 2018 is an honour and a pleasure.

Three questions had concerned me considerably before the work of the jury began:

How on Earth are we able to manage to go over 2000 works in one single day? What do the artists think about Empathy? How different would the views and decisions of the seven jury members be?

The preparatory works of the festival organizers were excellent, and they allowed us an efficient approach. I am also thankful for the assistance of Ewa Wysocka  as an attentive and charming translator.

Empathy was this year special topic. As I had expected, only a few of the works were convincing at first sight. It is not given to all the people to feel true empathy. It seems even harder to develop appropriate good picture ideas. The organizers of Satyrykon 2018, applying sports vocabulary, have set up a very high hurdle. Only mentally and artistically fit cartoonists were perhaps able to skip this hurdle. From the jury’s point of view, I find it satisfying that the five winning entries illuminate the topic in very different ways.

The winner, Ryszard Kaja brought with his Mme Empatia a clownish, graphically very strong performance, Doru Axinte succeeded with a simple, and therefore immediately convincing idea for his cartoon, and Andrei Popov was chosen for the most sensitive, poetic realisation of the topic. I only noticed later a surprisingly amusing visual coincidence of four of the five prize-winning works: the artists coloured two central picture elements bright red in their pictures.

Jarosław Korczak designed a contemporary interpretation of the theme, in which he allows the smartphone users to choose the kind of empathy they want to show to a polar bear floating on a small ice floe in the sea. Robert Kempisty’s masterful drawing could serve as an original inspiration for a clown number in the circus.

In the category joke and satire Tomasz Broda  won the gold medal with the snappy, up-to-date political cartoon Polish camp. The evil of the world has often been fought or ousted successfully with the aim of humour. Leszek Ołdak also does this with his linocut-like work Portrait, which puts a “red nose” to the government’s laws. The other three prizes went to Jiři Koštýř, Jerzy Głuszek and Nika Jaworowska-Duchlińska, whose works are characterised by the light-black to jet-black humour.

Zbigniew Woźniak received the most votes from the Satyrykon 2018 jury, and thus won the Grand Prix. In a gripping way his work shows how the free expression of opinion must be kept silent in the dictatorial regime. As a jury chairman here in Legnica, with no button closing my mouth (as it happens with the winner’s character’s mouth), I must say that the artist in an irritating way distracts from his impressive statement by the colour of two uniform buttons in the otherwise monochrome grey image, and highlights his intention. The title of the picture seems to support my thesis. But, perhaps the Grand Prix confers on it a mysterious charisma and encourages the viewers even more to reflect and comment. That would be the best that can happen to a picture.

Oskar Weiss
www.oskarweiss.ch

Funny Food ponownie w Legnicy!

fanny-food

Wszystkich głodnych wrażeń i lubiących rozpieszczać swoje kubki smakowe zapraszamy na Funny Food. To już druga edycja tej imprezy plenerowej, która w ubiegłym roku cieszyła się dużą popularnością. Funny Food towarzyszy Międzynarodowej Wystawie Satyrykon, łącząc doznania smakowe i artystyczne.
Występy, koncerty, pokazy kulinarne, spotkania i rozmowy z przymrużeniem oka – to wszystko znajdzie się na funnyfoodowej scenie. Na wydarzenie złożą się także: Jarmark Świętojański z ogromnym wyborem produktów regionalnych, artystycznych i handmade, Staromiejski Beer Rest, podczas którego będzie można zakosztować kilku rodzajów piwa kraftowego warzonego w legnickim browarze, a także jedzenie na kółkach, czyli miasteczko foodtrucków oraz strefa rozrywki dla najmłodszych, gdzie czekać będą dmuchańce i interaktywne atrakcje.

SATYRYKON 2018 PROGRAM

SATYRYKON 2018 PROGRAM
15 VI 2018 (piątek)

NAJLEPSZE RYSUNKI W 40. LETNIEJ HISTORII SATYRYKONU
Dworzec Kolejowy – STACJA KULTURA – Galeria Kolei Dolnośląskich
otwarcie wystawy godz. 12.00

MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA
SATYRYKON – Legnica 2018

odsłonięcie tablicy
poświęconej Wojciechowi Młynarskiemu
ul. NMP (przy Filipie), godz. 17.00

wręczenie nagród laureatom
Scena na Rynku, godz. 17.30

otwarcie wystawy pokonkursowej
Muzeum Miedzi w Legnicy, ul. Św. Jana 1, godz. 18.00

OSKAR WEISS
GastroComics
Galeria RING, Rynek 12
otwarcie wystawy godz. 19.00

16 VI 2018 (sobota)
JANEK JANOWSKI

najlepszy debiut Satyrykonu 2018

Galeria Satyrykon, Rynek 36

otwarcie wystawy godz. 17.00

SKŁONNOŚCI DO OSTROŚCI
wystawa prac studentów Instytutu Sztuki w Cieszynie
Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Rynek 39
otwarcie wystawy godz.18.00

17 VI 2018 (niedziela)
MARIUSZ KILJAN
z zespołem

DWADZIEŚCIA NAJŚMIESZNIEJSZYCH

PIOSENEK NA ŚWIECIE

Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Rynek 39

godz. 19.00 (spektakl biletowany)

15-17 VI 2018 (piątek-niedziela)
FUNNY FOOD, Scena na Rynku

Lista prac zakwalifikowanych do wystawy.

MOHAMMOD HOSSEIN AKBARI (IR) – Królowie *N, Sędzia, Nieuczciwa sprawiedliwość

ASKIN ARANCIOGLU (TR) – XXX

DORU AXINTE  (RO) – Wspólne uczucie **, Super empatia

AHMET AYKANAT (TR) – Kameleon

BARTŁOMIEJ BIELNIAK (PL) – XXX

ANGEL BOLIGAN CORBO (MEX) – Przyjaźń i rywalizacja *N, Pojednanie

MARINA BONDARENKO (RUS) – Wilk i Czerwony Kapturek, Chłopiec i krzyż 

TOMASZ BRODA (PL) – Polski obóz **

SEYAN CAFERLI (AZ) – XXX  *N, XXX *N

WEIDONG CAI (CHN) – XXX

WILLY CATTEUW (B) – Tandem **, Ciekawski 

HENRYK CEBULA (PL) – XXX

EDIZ CELIK (TR) – Jaki rodzaj empatii?

RONALDO CUNHA DIAS (BR) – XXX *N

JÓZEF CHYŻY (PL) – Przepływ terapeutyczny *N 

MARCO DE ANGELIS (I) – Mosty **

KAJA DEPTA-KLEŚTA (PL) – Wesołych świąt

PIOTR DEPTA-KLEŚTA (PL) – Pokój *N, Gościnność, My chcemy wroga!

OLEG DERGACHOV (CA) – XXX *N, Biznesmen

VALERIY DOROSHENKO (UA) – Empatia*N

LEX DREWIŃSKI (PL/D) – XXX I *N

DARKO DRLJEVIĆ (MN) – Ślepiec *N

AGUS EKO SANTOSO (IN) – XXX

MACIEJ FRONCZAK (PL) – Empatia I  *N, Empatia II

KATARZYNA GAJEWSKA (PL) – Empatia

STANISŁAW GAJEWSKI (PL) – Aspiracje *N, Empatia społeczna, Współczuję! 

CZESŁAW GAŃKO (PL) – XXX *N

JERZY GŁUSZEK  (PL) – XXX **, XXX *N

CAU GOMEZ (BR) – Żartowniś

LEONARD GRABOWSKI (PL) – XXX

JURIJ GRIGORJEW (RUS) – XXX

KRZYSZTOF GRZONDZIEL (PL) – Empatia *N

MUSA GUMUS (TR) – Zatrzymać chleb, Gazeta

OLEG GUTSOL (UA) – Gęsie stado  *N 

SOFIA GUZ (F) – Przekazywanie pomocy

SHAHROKH HEIDARI (F) – Wojenny dmuchawiec *N

OLDRICH HEJZLAR (CZ) – Ja nie *N

MIHAI IGNAT (RO) – XXX *N, XXX, XXX, XXX

STEFFEN JAHSNOWSKI-HERSCHEL (D) – Sex-skandal

JANEK JANOWSKI (PL) – Naprzód Polsko!

NIKA JAWOROWSKA (PL) – Po ptakach **, Jaśniej, Łowca

JUSTYNA JĘDRYSEK (PL) – Lubię to *N   

RYSZARD KAJA  (PL) – Mme Empatia

PIOTR KAMIENIARZ (PL)  – Empatia

ZUZANNA KAMIŃSKA (PL) – XXX *N

GRIGORI KATZ (IL) – Ciąża *N 

ILYA KATZ (IL) –  Empatyczny  *N

ROBERT KEMPISTY (PL) – Empatia **

KNUT KERSSE (B) –  XXX

JAROSŁAW KORCZAK  (PL) – Empatia 1 **

DMITRY KONONOV (RUS) – Zegar  *N, Dzięcioł

ALEKSANDR KOSTENKO (UA) – XXX *N

JIŘI KOŠTÝŘ  (CZ) –  Puls  **, Psycholog *N, Pomoc humanitarna *N, Koniec jest bliski  *N 

BŘETISLAV KOVAŘIK (CZ) – Święta, Klaun

IZABELA KOWALSKA-WIECZOREK (PL) – Koniec z psia tęsknotą  *N, Empatia drwala

PIOTR KRZYŻANOWSKI (PL) – XXX

SEBASTIAN KUBICA (PL) – XXX b *N, Darmowe WiFi

VIKTOR KUDIN (UA) – XXX *N, XXX *N

PAULINA KURCZEWSKA-OJO (PL/D) – XXX *N, XXX

KATARZYNA KUZIOR (PL)  –  Empatia *N, Konferencja prasowa

MIKHAIL LARICHEV (RUS) – XXX

VITALIY LEVITSKIY (UA)  – Dwie myszy

JINGSHAN LI (CHN) – XXX

WIESŁAW LIPECKI (PL) – Empatia *N

GORAN MARKOVIĆ (RSB) –  Empatia

GRZEGORZ MARSZAŁEK (PL) – Kot rysowany  *N

MOJMIR MIHATOV (HR) –  XXX *N, XXX

VOJISLAV MILIĆ (SRB) – Empatia Noego

VALERY MOMOT (UA) – XXX

GRZEGORZ MYĆKA (PL) – Latarnia *N

WITOLD MYSYROWICZ (PL)  – XXX, Empatia?, XXX

LESZEK OŁDAK  (PL) – Portret **, Przyjrzyj się sobie!!!

ELENA OSPINA (CO) – Jaki ojciec taki syn *N  

REINALDO PAGAN AVILA (E) – Uśmiech nie ma twarzy *N, Selfie

CONSTANTIN PAPUC (RO) – Trzymanie ptaka z daleka

HEINO PARTANEN (FIN)  – Klub dobrych kumpli

ANDREA PECCHIA (I) – Empatyczny punkt widzenia **, Empatyczny rezonans *N

KLAUS PITTER (A) – Faul *N

ANDREI POPOV (RUS) – Przestrzeń **, Korona *N, Wspólny spacer, Lekarze

STEFAAN PROVIJN (B) – Wielka cisza

SAEED SADEGHI (IR) – Diabelska wojna *N, Empatia

SERGEI SEMENDYAEV (UA) – Balet, XXX

ALI SHABANI (IR) –  Empatia 1 *N

WEI TIE SHENG (CHN) – XXX

EUGENIUSZ SKORWIDER (PL) – Witamy w Polsce  *N, Element animalny w społeczeństwie *N

 Kim Dzong Un

MAX SKORWIDER (PL) – Konik dwubiegunowy, Gdzie jest Wally?

JIŘI SLIVA (CZ) – Ostatnia wieczerza – info *N

MICHAŁ SOCHA (PL) – Empatia 2

VICTOR SOLIS (MEX) – Kubizm

PREDRAG SRBLJANIN (SRB) – Pani sprawiedliwość

JIŘI SRNA (CZ) – XXX *N

NATALIA STACHURA (PL) – Duża ryba *N

MIRO STEFANOVIĆ (SRB)  –  Empatia polityczna

DANIEL STRZELCZYK (PL) –  Empatia I, Empatia II, Strąk Man

JAN B. STYSZKO (PL) – Było, nie minęło

CONSTANTIN SUNNERBERG (B)  – Oko *N, Gadanie *N 

SZYMON SZYMANKIEWICZ (PL)  – Wesołych Świąt   *N, Kocham kochać, To nie jest fajka

CRISTIAB TOPAN (RO) – XXX

SAMAN TORABI (IR)  – Zamek Facebook **, Plastikowa matka *N, Mały Książę

Opiekunka do dziecka, Droga Samotności 

MACIEJ TRZEPAŁKA (PL) –  Van Gogh i jego pralka *, Rambo 4 *N, Pablo Picasso….

ALICJA TUHY (PL) –  Kim jesteś? Kim byłeś? *N, Empatia 

SITTIPUNT TUMYING (T) – XXX 2  *N

VICTOR E. VÉLEZ BECERRA (MEX) – Zajęte *N, Empatia

MARCIN WAWRZASZEK (PL) – Polub mnie…

ZOFIA WAWRZYNIAK(PL) – Kolaż empatyczny

GRZEGOR WEIGT (PL) – To TV

LUC VERNIMMEN (B) – Empatyczni kucharze

JAKŠA VLAHOVIĆ (SRB) – Laska

JUGOSLAV VLAHOVIĆ (SRB) – Siła kwiatów 2

STANISŁAW WALICKI (PL) –  JA TEŻ – Darth Vader

THOMAS WEYX (D) – Stworzone z miłością

TOMASZ WIATER (PL) – Wąż  *N

ZBIGNIEW WOŹNIAK (Polska)  – Nasz kolorowy świat **

MUZAFFAR YULCHIBOEV (UZ) – Widownia

JASIEK ZBORUCKI (PL) – Polska zaprasza

LESZEK ŻEBROWSKI (PL) – Dzień dobry *N, Czysty Polak  *N

**   nagroda

*N  nominacja

Werdykt Jury Satyrykonu 2018

P r o t o k ó ł
posiedzenia Jury Międzynarodowej Wystawy SATYRYKON – Legnica 2018
17 lutego 2018 r.

Jury w składzie:
OSKAR WEISS (CH) – przewodniczący
członkowie:
KONSTANTIN KAZANCHEV (UA)
MAŁGORZATA LAZAREK (PL)
HOUMAYOUN MAHMOUDI (GB)
ADAM PĘKALSKI (PL)
ELŻBIETA PIETRASZKO (PL)
MAGDALENA WOSIK (PL)

po obejrzeniu 2.107 prac 584 autorów z 54 krajów świata, postanowiło przyznać następujące nagrody regulaminowe:

Grand Prix SATYRYKONU 2018 oraz nagroda pieniężna w wysokości 8.000 PLN – ZBIGNIEW WOŹNIAK (Polska) za pracę „Nasz kolorowy świat”

dział: empatia

1. I nagroda, złoty medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 6.000 PLN – RYSZARD KAJA (Polska) za pracę „Mme Empatia”
2. II nagroda, srebrny medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.500 PLN – DORU AXINTE (Rumunia) za pracę „Common feeling”
3. III nagroda, brązowy medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.000 PLN – ANDREI POPOV (Rosja) za pracę „Space”

oraz dwa równorzędne wyróżnienia po 4.000 PLN każde:
1. JAROSŁAW KORCZAK (Polska) za pracę „Empatia 1”
2. ROBERT KEMPISTY (Polska) za pracę „Empatia”

dział: satyra i żart

1. I nagroda, złoty medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 6.000 PLN – TOMASZ BRODA
(Polska) za pracę „Polish camp”
2. II nagroda, srebrny medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.500 PLN – LESZEK OŁDAK
(Polska) za pracę „Portret”
3. III nagroda, brązowy medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.000 PLN – JIŘI KOŠTÝŘ
(Czechy) za pracę „Puls”

oraz dwa równorzędne wyróżnienia po 4.000 PLN każde:
1. JERZY GŁUSZEK (Polska) za pracę bez tytułu
2. NIKA JAWOROWSKA (Polska) za pracę „Po ptakach”

Na tym protokół zakończono.

N a g r o d y    s p e c j a l n e

1.  Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy w wysokości 4.000 PLN -  ANDREA PECCHIA (Włochy) za pracę „Emapatyczny punkt widzenia”

2.   Nagroda Dyrektora Legnickiego Centrum Kultury w wysokości 4.000 PLN – WILLY CATTEUW (Belgia) za pracę „Tandem”

4.  Nagroda Fundacji Satyrykon im. Andrzeja Tomiałojcia w wysokości 4.000 PLN – SAMAN TORABI (Iran) za pracę “Zamek Facebook”

5.   Nagroda Dyrektora Muzeum Karykatury w Warszawie w wysokoścI  4.000 PLN – MARCO DE ANGELIS (Włochy) za pracę „Mosty”

1 Zbigniew Woźnak Nasz kolorowy świat Grand Prix

Zbigniew Woźnak Nasz kolorowy świat Grand Prix Satyrykonu 2018

2 Ryszard Kaja Mme Empatia złoty medal E

Ryszard Kaja Mme Empatia złoty medal dział Empatia

3 Doru Axinte  Common Feelings srebrny medal E

Doru Axinte Common Feelings srebrny medal dział Empatia

4 Andrei Popov Space brązowy medal E

Andrei Popov Space brązowy medal dział Empatia

5 Jarosław Korczak Empatia I wyróżnienie

Jarosław Korczak Empatia wyróżnienie

6 Robert Kempisty  Empatia wyróżnienie

Robert Kempisty Empatia wyróżnienie

7 Tomasz Broda Polish camp złoty medal Zis

Tomasz Broda Polish camp złoty medal dział Żart i satyra

8 Leszek Ołdak  Portret srebrny medal Żis

Leszek Ołdak Portret srebrny medal dział Żart i satyra

Jiri Kostyr Puls brązowy medal dział Żart i satyra

Jiri Kostyr Puls brązowy medal dział Żart i satyra

10 Jerzy Głuszek xxx  wyróżnienie Żis

Jerzy Głuszek bez tytułu wyróżnienie dział Żart i satyra

11 Nika Jaworowska Po ptakach wyróżnienie

Nika Jaworowska Po ptakach wyróżnienie dział Żart i satyra

 

Nagroda Dyrektora Muzeum Karykatury, Marco De Andelis "Bridges"

Nagroda Dyrektora Muzeum Karykatury, Marco De Angelis „Bridges”

 

Nagroda Dyrektora LCK, Willy Catteuw "Tandem"

Nagroda Dyrektora LCK, Willy Catteuw „Tandem”

Nagroda Fundacji Satyrykon, Saman Torabi "Facebook Castle"

Nagroda Fundacji Satyrykon, Saman Torabi „Facebook Castle”

Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy, Andrea Pecchia "Empathy points of view"

Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy, Andrea Pecchia „Empathy points of view”

 

Jury Satyrykonu 2018

empatyczne_jury 2018_zm

OSKAR WEISS (CH) – przewodniczący – rysownik, malarz, ilustrator

członkowie:
KONSTANTIN KAZANCHEV (UA) -  rysownik satyryczny
MAŁGORZATA LAZAREK  (PL) – malarka, rysownik satyryczny, laureatka Grand Prix SATYRYKONU 2013
HOUMAYOUN MAHMOUDI (GB)  -  rysownik, grafik
ADAM PĘKALSKI (PL) – grafik, malarz ilustrator, wykładowca Uniwersytetu w Bilkent (Turcja)
ELŻBIETA PIETRASZKO (PL)  – autorka programu i organizator Satyrykonu 2018
MAGDALENA WOSIK (PL) – laureatka Grand Prix SATYRYKONU 2017, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Piłsudski w karykaturze

Twórca kanonicznego wizerunku Marszałka na Kasztance, Wojciech Kossak, żywił do swego modela  uczuć wiele. Dawał im wyraz np. wioząc  transatlantykiem obraz zamówiony przez polski konsulat w Nowym Jorku. Gdy kładł się spać, zdejmował ineksprymable i odwracał się do portretu „sempiterną”.  Tym niemniej  – jak twierdzą znawcy tematu – Józef Piłsudski był prawdziwym idolem karykaturzystów. Dowodzi choćby wydany z okazji dziesięciolecia odzyskania niepodległości i prezentowany w Muzeum Miedzi album (ze zbiorów Ossolineum).

Piłsudski w karykaturze

Na wystawie nie mogło zabraknąć jednej z najbardziej znanych karykatur rzeźbiarskich – autorstwa Józefa Gosławskiego (gipsowy oryginał z 1933, odlew z 2007r.)

Marszałek słynął z poczucia humoru. Obok wystawienia w ramach posiedzienia rządu noworocznej szopki, zawieszenie na schodach w Belwederze serii karykatur  publikowanych w „Cyruliku Warszawskim” jest na to koronnym przykładem.

Prawdę mówiąc, zbyt wiele Wódz nie ryzykował. Zdzisław Czermański, sam legionista, słynął z satyry mistrzowsko oddającej głębię charakteru, która z reguły podoba się modelom. Piłsudskiego widział nieco podobnie do swego mistrza, Kazimierza Sichulskiego, który przedstawił go w romantycznej aurze, między Stańczykiem i Wernyhorą. Właśnie słynne wizerunki Czermańskiego, które złożyły się w ekskluzywną, wydaną w 500 egz. tekę, można między innymi oglądać na prezentowanej w Legnicy wystawie. No i przyznajmy, trudno obrażać się o porównanie do Batorego pod Pskowem, czy o wywodzenie soczystej polszczyzny od Boya…

Piłsudski w karykaturze _zm

Karykatury Zdzisława Czermańskiego i przykład wystawowej planszy

Co do bogatego prasowego wizerunku Wodza, niektórzy twierdzą, że gdyby mu wierzyć, plasowałby Marszałka gdzieś między Hitlerem a Stalinem… Towarzyszące karykaturom wystawowe plansze również nieźle pozwalają się o tym przekonać.

A gdy się już przyjrzymy obliczu Marszałka, warto poszerzyć kontekst o inne aktualnie prezentowane w Muzeum Miedzi „twarze, lica, rysy…” Na tej wspaniałej wystawie ze zbiorów naszego muzeum znajdziemy również kilka satyrykonowych akcentów.

Muzeum Miedzi w Legnicy, Partyzantów 3:
Józef Piłsudski w karykaturze
1.02.2018 – 28.04.2018
Wystawa przygotowana przez Muzeum Historii Kielc. Ekspozycję urozmaicają również satyryczne grafiki oraz tytuły prasowe ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Twarze, lica, rysy …
Portrety z kolekcji  Muzeum Miedzi w Legnicy
24.11. 2017 – 28.04.2018

Twarze, lica, rysy

Twarze, lica, rysy…Twórcy dobrze znani wielbicielom Satyrykonu: Piotr Gawron, Alojzy Piątkowski, Eugeniusz Get-Stankiewicz, Ludmiła Ostrogórska, Tomasz Ross

Po wernisażu, wystawa trwa

Tradycyjnie już wernisaż był rodzinny. W towarzystwie rodziny i przyjaciół przybył zarówno Artysta, jak i widzowie. Sława gęsi z depresją, którą Robert Romanowicz niedawno zilustrował tak, że chyba już nie potrafimy sobie jej wyobrazić inaczej, rozeszła się szeroko. Wielu pragnących mieć tę książkę musiało odejść z  kwitkiem… Jak wygląda istota przełykająca gorzki zawód, też można u Romanowicza zobaczyć.

wernisaz pasek_zm

Robert Romanowicz, ilustracje do „A niech to gęś kopnie”

Na pocieszenie: po pierwsze – kilka zdjęć, po drugie – Roberta Romanowicza będzie można spotkać jeszcze raz w Galerii Satyrykon w najbliższy piątek przed południem, po trzecie – wystawa trwa! Do 24 lutego!

Uwaga, złodzieje!

Czy słyszeliście już o „Złodzieju krzeseł”? Z pewnością warto poznać go osobiście – w Galerii Satyrykon, choć – ze względów, które staną się zrozumiałe w trakcie wizyty, raczej odradzamy ściskanie mu prawicy. Losy tej intrygującej, znanej w szerokim świecie postaci są wciąż otwarte. Gdy – wraz z całym stworzonym wokół niego otoczeniem – był pokazywany na wystawie w Gdyni, widzowie na wyłożonych rolkach papieru mogli sami spisywać jego domniemaną historię. Równie ciekawie jak przyszłość bohatera przedstawia się jego artystyczna ewolucja. (Wiele jej ogniw z łatwością znajdziecie tutaj.)

Oko bystrego obserwatora rozpozna może jego pierwowzór w „Leśnym”. Ta dawno narysowana postać wita nas, gdy tylko otworzymy blog Roberta Romanowicza. Przywodzący na myśl „wnoszenie drzew do lasu” fundamentalny absurd tego bohatera wydaje się też sporo o charakterze „Złodzieja krzeseł” mówić…

Romanowicz Zlodziej krzeseł_pasek_zm

Robert Romanowicz „Złodziej krzeseł” i „Leśny”, źródło: materiały przekazane przez artystę na wystawę oraz http://pantonedesign.blogspot.com (lipiec 2016)

Doprawdy, kręte i niezbadane są drogi, którymi chadzają skojarzenia artysty. W tworzonym przez niego świecie nic nie ginie. Myśl czy obraz – raz od niechcenia rzucone – z pewnością w nieoczekiwanych konfiguracjach pojawią się znowu. Czy łączy go to z pewnym geniuszem, który twierdził: Jeśli warto jakąś rzecz zrobić raz, warto ją powtórzyć jeszcze i jeszcze raz, wszechstronnie ją zbadać, wypróbować i doświadczyć, tak aby zmusić publiczność do spojrzenia na nią. Na to może niech Mr. Red  odpowie. Mr. Red to zdaje się najnowsze, powstałe kilka dni temu ogniwo inspirowanego znanymi obrazami malarskiego cyklu, którego część można również zobaczyć w naszej galerii. I kolejny przykład, jak sympatycznie Romanowicz nadaje nieludzką postać abstrakcjom, jak „uczy bawiąc” i jak sam się przy tym świetnie bawi.

Romanowicz_złodzieje_pasek_2_zm

Robert Romanowicz „Złodziej zabawek” i ilustracje do „A niech to gęś kopnie” Marty Guśniowskiej)

Już w najbliższy piątek (26 stycznia), oficjalnie od 18.00, będzie można artystę  o to wszystko wypytać. No i bez przeszkód uścisnąć mu prawicę.

A skoro już o złodziejach mowa, to w Galerii Satyrykon buszuje ich więcej. Są jednak tak ekstrawaganccy, że bardziej trzeba uważać na czas (można wsiąknąć) niż na portfele.

Robert Romanowicz „Pirat wyobraźni”
3.01.-24.02.2018
Galeria Satyrykon, Legnica, Rynek 36
Wernisaż wystawy: 26.01.2018, godz.18.00
Zapraszamy!

Romanowicz_folder_miniRobert Romanowicz folder wystawy

Trochę zobaczyć i posłuchać o obecnej wystawie w Galerii Satyrykon można również: https://www.youtube.com/watch?v=3G-W8ca8Rwg