Roczne archiwum: 2013

Mecenasi

mkdnis logo_finał

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

mecenas 2017

                         Patroni 2017_1

Katalogi wystaw towarzyszących

Katalogi

Werdykt jury

P r o t o k ó ł posiedzenia Jury
Międzynarodowej Wystawy SATYRYKON – Legnica 2020
22 lutego 2020 r.

Jury w składzie:
przewodniczący  ROBERT SOWA (PL)

członkowie:

OLEG DERGACHOV (Kanada)
KATARZYNA KASIA
PAWEŁ KUCZYŃSKI
ALI MIRAEE (Iran)
ELŻBIETA PIETRASZKO
AGIM SULAJ (Włochy)

po obejrzeniu 2.703 prac 758 autorów z 56 krajów świata zakwalifikowało do wystawy pokonkursowej 160 prac 119 autorów oraz postanowiło przyznać następujące nagrody regulaminowe:

Grand Prix SATYRYKONU 2020 oraz nagroda pieniężna w wysokości 8.000 PLN – NORBERT SARNECKI (Polska) za pracę „Anomalie klimatyczne”

dział:  samotność 

 1. I nagroda, złoty medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 6.000 PLN – KAROLINA GMITEREK (Polska) za pracę „Czuwanie”
 2. II nagroda, srebrny medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.500 PLN – ANDREI POPOV (Rosja) za pracę ”Pingwin”
 3. III nagroda, brązowy medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.000 PLN – VLADIMIR KAZANEVSKY (Ukraina) za pracę bez tytułu

oraz dwa równorzędne wyróżnienia po 4.000 PLN każde:

 1. ALIREZA PAKDEL  (Iran) za  pracę „Rodzina”
 2. ANDRZEJ POPIEL  (Polska) za  pracę „Suflerzy” 

dział:  żart i satyra

 1. I nagroda, złoty medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 6.000 PLN – OLEKSY KUSTOVSKY (Ukraina) za pracę „Magnet”
 2. II nagroda, srebrny medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.500 PLN – JUGOSLAV VLAHOVIĆ (Serbia) za pracę bez tytułu
 3. III nagroda, brązowy medal oraz nagroda pieniężna w wysokości 5.000 PLN – ILYA KATZ (Izrael) za pracę „Niespodzianka”

oraz dwa równorzędne wyróżnienia po 4.000 PLN każde:

 1. MELLO SILVANO  (Brazylia) za pracę „Podejrzani”
 2. MARZIYEH KHANIZADEH (Iran) za  pracę „Wilki w zasadzce”

n a g r o d y    s p e c j a l n e

1.  Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy w wysokości 4.000 PLN -  GABRIEL RUSU (Rumunia) za pracę „Quo Vadis?„.

2.   Nagroda Dyrektora Legnickiego Centrum Kultury w wysokości 4.000 PLN – WŁODZIMIERZ STASZCZYK (Polska) za pracę „… nas oswobodzi

3.  Nagroda Fundacji Satyrykon im. Andrzeja Tomiałojcia w wysokości 4.000 PLN – JOANNA LORENC (Polska) za cykl prac (1-3) “Gratulacje: jesteś ostatnim: słoń; nosorożec, rekin

4.   Nagroda Dyrektora Muzeum Karykatury w Warszawie w wysokości  4.000 PLN – ADAM TREPCZYŃSKI (Niemcy) za pracę „Pingwin

Regulamin Satyrykon 2022

Regulamin konkursu Satyrykon 2022

I. Warunki uczestnictwa.

1. Międzynarodowa Wystawa SATYRYKON 2022 jest konkursem otwartym.
2. Przedmiotem konkursu są rysunki, grafiki oraz inne dzieła plastyczne i fotograficzne wykonane w dowolnej technice, będące oryginałami i zakwalifikowane przez autorów do działów:

I -   temat: SZKOŁA
II -  ŻART i SATYRA   

3. PRACE NAGRADZANE NA INNYCH KONKURSACH będą wyłączone z konkursu SATYRYKON.
4. Prace przesyłamy drogą mailową do dnia 30 listopada 2021 r. do godziny 11:59 czasu polskiego na adres: konkurs.satyrykon@lck.art.pl.
5. Do konkursu można zgłosić  po 3 prace do każdego z działów. Format prac – maximum A-3 (297 x 420 mm), rozmiar jednego pliku do 5 MB, zapisane w rozszerzeniu JPEG. W przypadku obiektów, których nie można przesłać elektronicznie (np. rzeźby) sposób dostarczenia pracy zostanie ustalony z organizatorem.
6. Do prac należy dołączyć krótką notę biograficzną i wypełnioną kartę zgłoszenia (PROSZĘ WYPEŁNIAĆ PISMEM DRUKOWANYM). Autor wyraża zgodę na publiczne przetwarzanie przesłanych danych i rozpowszechnianie wizerunku.
II.  N a g r o d y

1.  Prace konkursowe kwalifikować do wystawy będzie międzynarodowe Jury.
2. Jury przyzna następujące nagrody regulaminowe:
Grand Prix SATYRYKONU 2022 - szczerozłoty kluczyk oraz nagrodę pieniężną w wysokości  10.000  PLN
* 2 złote medale oraz nagrody pieniężne w wysokości 7.000 PLN każda
* 2 srebrne medale oraz nagrody pieniężne w wysokości 6.000 PLN każda
* 2 brązowe medale oraz nagrody pieniężne w wysokości 5.000 PLN każda
* 4 wyróżnienia po 4.000 PLN  każde
* nagroda Prezydenta Miasta Legnicy w wysokości 4.000 PLN
* nagroda dyrektora Legnickiego Centrum Kultury w wysokości 4.000 PLN za najlepszą fotografię
Organizatorzy przewidują również przyznanie dodatkowej nagrody dla laureata:
Autora NAJLEPSZEGO DEBIUTU oraz Autora STUDENCKIEGO DEBIUTU wraz z organizacją wystawy autorskiej w Galerii Satyrykon w ramach programu imprezy SATYRYKON 2022.

Prawo ostatecznego podziału nagród regulaminowych, zmiany ich wysokości lub ich nieprzyznania oraz nieprzyznania Grand Prix SATYRYKONU przysługuje Jury. Decyzje Jury są ostateczne.

Indeks prac zakwalifikowanych do II etapu prac Jury zostanie ogłoszony do 10 stycznia 2022 r. na stronie internetowej: www.satyrykon.pl.

Warunkiem udziału w II etapie konkursu jest przesłanie przez Autora gotowych prac do ekspozycji (bez obramowania) w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2022 r. (liczy się data wpłynięcia prac do organizatora) na adres:

 

Międzynarodowa Wystawa SATYRYKON – Legnica 2022
Chojnowska 2
Akademia Rycerska
59-220 Legnica
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 6 marca 2022 r.

 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. Warunkiem zwrotu oryginałów prac jest przekazanie na rzecz Galerii Satyrykonu wskazanej przez Autora pracy/prac, co stanowić będzie rekompensatę za koszty przesyłki. W razie niewskazania, organizator może odesłać prace na koszt Autora. Szczegóły opłaty i zwrotu zostaną ustalone indywidualnie w korespondencji elektronicznej.

u w a g a !
NAGRODA PODLEGA OPODATKOWANIU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI. Warunkiem wypłacenia nagród pieniężnych autorom zagranicznym jest ich przyjazd na otwarcie wystawy lub przekazanie na konto bankowe we wskazanej przez Autora walucie.

III. Przywileje uczestników.
1. Autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy otrzymają bezpłatnie katalog.
2. Organizatorzy zapewniają laureatom bezpłatny udział w imprezie SATYRYKON 2022           w dniach 17-19 VI 2022 r.
3. Prace nadesłane na konkurs po zakończeniu wystawy będą eksponowane w kraju i za granicą, a następnie zwrócone uczestnikom konkursu do końca 2023 r. Prosimy autorów o zgłaszanie do biura Satyrykonu (satyrykon@lck.art.pl) wszelkich zmian adresowych – adres zwrotny / telefon / e-mail.
IV. Postanowienia końcowe.
1. Autorzy nadesłanych prac udzielają organizatorom konkursu nieodpłatnie prawa do wystawiania, wykorzystywania na wszelkich polach eksploatacji dla celów reklamowych, zwielokrotniania  i wprowadzania do obrotu w formie katalogu SATYRYKONU oraz innych wydawnictw realizowanych przez Satyrykon.
2. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatorów i zostaną włączone do zbiorów Galerii Satyrykonu.
3. Ostateczną instancją decydującą o interpretacji regulaminu są organizatorzy wystawy.
4. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Autora zgody na warunki niniejszego regulaminu oraz na upowszechnianie wizerunku Autora w katalogu wystawy pokonkursowej.
5. Organizatorem Międzynarodowej Wystawy SATYRYKON – Legnica 2022 jest LEGNICKIE CENTRUM KULTURY (+4876 72-33-700; e-mail: satyrykon@lck.art.pl) – 59 220 Legnica, Chojnowska 2.

t e r m i n a r z

 

*    zamknięcie przyjmowania prac 30 XI 2021 r., godz. 11:59 czasu polskiego

*    informacja o zakwalifikowaniu prac do II etapu konkursu: do 10 I 2022 r. na stronie  www.satyrykon.pl

*    nadsyłanie oryginałów prac zakwalifikowanych do II etapu: do 28 II 2022

*    posiedzenie Jury 4-6 III 2022

*    ogłoszenie wyników do dnia 6 III 2022

*     wystawa konkursowa 8 VI – 28 VIII 2022

*     zwrot prac po cyklu wystaw do 31 XII 2023

 

SZPILE Satyrykonu przyznane!

Maria Peszek i Marek Raczkowski zostali laureatami SZPIL SATYRYKONU 2013!
Otrzymali je za otwarty umysł, za poczucie humoru, za dystans do siebie i otaczającego świata, za działania poruszające intelekt społeczny.

SZPILE to zupełnie nowa inicjatywa Satyrykonu. Są wręczane w kategorii Osobowość. Osobowościom, którym nieobce jest interpretowanie świata z przejmującym krytycyzmem, ironią i dystansem – przede wszystkim do siebie. Osobowościom idącym pod prąd fasadowej poprawności i wątpliwej normalności. Ludziom, którzy bez zastanowienia wbijają szpilki w przejawy niestrawnej dulszczyzny.

SZPILE przyznała znamienita kapituła Satyrykonu, w skład której weszli: Artur Andrus (Radiowa „Trójka”), Rafał Bryndal („Chimera”), Mikołaj Lizut (Roxy.fm), Grzegorz Miecugow (TVN24), Andrzej Pacuła (Piwnica pod Baranami) oraz Grzegorz Szczepaniak (LCK).

Statuetki SZPIL zostaną wręczone Laureatom 14 czerwca, podczas Satyrykonu w Legnicy. Statuetkę zaprojektował i wykonał Leszek Michalski, rzeźbiarz z Warszawy. SZPILA naśladuje zgrabny but damski (oczywiście na szpilce), wielkością też go przypomina. Jest tylko… nieco cięższa – wykonana bowiem z brązu. Waży dokładnie 1 kilogram i 424 gramy.

szpil

A oto wszyscy, tegoroczni kandydaci do SZPIL Satyrykonu (oryginalne uzasadnienia poddane zostały skrótom redakcji):

 1. Ks. Adam Boniecki
  Za to, że w świecie fasadowym, pełnym udawania i robienia różnych rzeczy pod publiczkę i dlatego, że „tak trzeba” zachował zdrowy rozsądek, co w połączeniu z niebywałą inteligencją i wrażliwością, społeczną odpowiedzialnością i duszpasterską pobłażliwością, pozwala głęboko wierzyć w jego słowa i czyny.
 2. Zbigniew Boniek
  Jako piłkarz, działacz sportowy i jako komentator życia sportowego nie bał się i nie boi iść pod prąd. Niepokorny. Przełamał kilka stereotypów. Dzięki niemu wiemy, że:
  a/ że piłkarz nie musi być ćwierćinteligentem, ale może być inteligentny, dowcipny, w dodatku dżentelmen;
  b/ że polski piłkarz to także piłkarz europejski; władający nie tylko obcymi językami, ale i swobodnie poruszający się wśród
  europejskich elit sportowych, przemysłowych i towarzyskich.
  c/ że polski piłkarz może być także sprawnym przedsiębiorcą i niekoniecznie zatrudniać do tego specjalistów z Sycylii.
  d/ że można kierować PZPN i nie chodzić w kamizelce kuloodpornej
 3. Piotr Kędzierski
  Prowadzący program kabaretowy „Tylko dla dorosłych” w TVP2. Wraz z Tymonem Tymańskim jest współautorem „Rannego Kakao” w Radiu Roxy.
 4. Wojciech Młynarski
  Za nieustające pilnowanie standardów, i piętnowanie naszych narodowych wad, oraz za nie poddawanie się ogólnej niemocy.
 5. Make life Harder
 6. Jurek Owsiak
  Bo gdyby nie wsadzane przez niego co jakiś czas szpile w społeczeństwo i naszych władców, już dawno parę spraw pękło by z nadęcia.
 7. Władysław Pasikowski
  Za to, że jest artystą, który nie potrzebuje stroszyć się w celebryckie piórka, by go podziwiano i najpiękniej przemawia poprzez swą twórczość.
 8. Anna Maria Peszek
  Za to, że mówi o tym co widzi, słyszy i czuje, używając słów bezpośrednich, nie bawiąc się w narkozy i znieczulenia.
 9. Marek Piekarczyk
  Wybitny i niepokorny rockman, lider TSA, osobowość artystyczna.
  Niepokorność Marka, wyraża się w czterech cechach:
  a/ jest inteligentny, w tym właściwym tego słowa rozumieniu;
  b/ jest oczytany i odróżnia dobrą literaturę od literatury modnej i „promowanej”;
  c/ równie wielkim dziełem Marka są jego dokonania artystyczne;
  d/ uznaje autorytety – sam będąc autorytetem.
 10. Marek Raczkowski
  Artysta plastyk, malarz, rysownik, plakacista i satyryk
 11. Rafal Rutkowski
 12. Henryk Sawka
  Za szybkość reakcji i łatwość skojarzeń oraz za pogodę ducha
 13. Joanna Szczepkowska
  Wielokroć dawała wyraz swoim niezbyt popularnym poglądom. Potrafiła przeciwstawiać się swojemu środowisku aktorskiemu, narażając się na ostracyzm i wyklinanie. Jest wierna sobie i swoim poglądom. Choć niekiedy myli się, bywa kontrowersyjna, emocjonalna i zachowawcza – stawia jasne pytania o sens spraw, którymi się zajmuje. Nie klaszcze – gdy inni klaszczą, nie wzdycha „och – ach” – gdy inni wzdychają, nie pląsa – gdy inni pląsają.
 14. Stanisław Tym
  Za dystans, i za wychwytywanie idiotyzmów piętrzących się tak często, że czasami stają się niezauważalne
 15. Tymon Tymański
  Współtwórca porannego show Ranne Kakao w „Radiu Roxy”, jedynej polskiej audycji nominowanej do nagrody głównej na International Radio Festival w Zurichu we wrześniu 2012 r.
 16. Michał Walczak
  Dramaturg, autor m.in. „Pożaru w burdelu” – spektaklu w Klubie Komediowym Chłodna w Warszawie.
 17. Andrzej Zarycki
  Wybitny i niepokorny kompozytor… klasyczny. Jego niepokorność i wędrowanie pod włos polskich stereotypów objawia się m.in. w czterech rzeczach:
  a/ znakomity warsztat kompozytorski i perfekcja aranżacji, bez kompromisów na rzecz melodii lekkiej i łatwej
  b/ szacunek dla słuchaczy i wykonawców, objawiający się bezkompromisowym wymaganiem perfekcyjnego wykonania i to
  w najodpowiedniejszych warunkach
  c/ z pochodzenia Zakopiańczyk, ani myśli składać daniny hucpiarskiej góralszczyźnie i produkować tandetę pod szyldem
  „muzyka góralska”;
  d/ nieprzyzwoicie skromny, obwieszcza swoje istnienie wyłącznie przez swoje dzieła, a nie skandale erotyczne, polityczne,
  finansowe i przebywanie w studiach telewizyjnych, w celu celebryckiego lansu.